Søk


Nyttige lenkerIkrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Finansdepartementet har i dag, 25. november, publisert en høring knyttet til ikrafttredelsen av reglene om fripoliser med investeringsvalg.

Det er i denne sammenheng spesielt verdt å merke seg kulepunkt 1 som sier at Finanstilsynet foreslår at fripoliser skal være fullt oppreservert til nytt dødelighetsgrunnlag (k2013) før de konverteres til investeringsvalg.

Pensjonskasseforeningen vil avgi høringsuttalelse.

 

Høringsnotatet fra Finansdepartementet
Finanstilsynets brev
Utkast til forskrift


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no