Søk


Nyttige lenker
Nyheter
Pressemelding - Finansielt utsyn - desember 2019
08.01.2020
Finanstilsynet publiserte i desember 2019 ‘Finansielt utsyn’.
I rapporten omtales livbransjen, herunder pensjonskasser. Les mer
Endring i flyttereglene for pensjonsordninger i privat og kommunal sektor
28.11.2019
Finansdepartementet har 28. november 2019 fastsatt en forskriftsendring som gjelder flytting av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
26.11.2019
Teknologisk Institutt pensjonskasse er tatt opp som nytt medlem i Pensjonskasseforeningen.
Pensjonskassen håndterer både… Les mer
Invitasjon til Regnskapsseminar, 9.12.19 - KS-bygget, Oslo
25.10.2019
Pensjonskasseforeningen inviterer til Regnskapsseminar mandag 9. desember 2019 fra kl. 1000-1600 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Invitasjon til Fagsamling - 11.-12. november 2019, Scandic Ambassadeur Drammen
26.09.2019
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen, mandag 11.… Les mer
Invitasjon til Forum 23. oktober 2019
19.09.2019
Årets Forum, i regi av NUES, avholdes onsdag 23. oktober kl. 0830-11.15 på Felix konferansesenter på Aker Brygge. Les mer
Veiledning til EIOPA-rapporteringen for pensjonsforetak
08.07.2019
Finanstilsynet har publisert veiledning til EIOPA-rapporteringen for pensjonsforetak. Første rapportering for de 22 største… Les mer
Foredrag fra seminaret om pensjonskassedirektivet 18.6.19
19.06.2019
Nedenfor er det lenker til foredragene fra gårsdagens seminar om pensjonskassedirektivet. Les mer
Nytt grunnbeløp
22.05.2019
Pressemelding nr. 11 av 21. mai 2019 fra Regjeringen:
Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2019 Les mer
Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2019
15.05.2019
Nedenfor følger lenker til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 14.-15. mai 2019 på Scandic Park Sandefjord Les mer
Invitasjon til seminar - Pensjonskassedirektivet, 18.6.19, KS Agenda, Oslo
29.04.2019
Pensjonskassedirektivet har blitt vedtatt av EU og skal implementeres i norsk regulering. Dette seminaret belyser de viktigste… Les mer
Ny offentlig tjenestepensjon
16.04.2019
Arbeids- og sosialdepartementet har onsdag 10. april 2019 fremmet proposisjon til Stortinget om ny offentlig tjenestepen… Les mer
Medlemsmøte i Pensjonskasseforeningen
12.04.2019
Pensjonskasseforeningen avholder medlemsmøte tirsdag 14. mai 2019 klokken 2019 i Sandefjord.
Innkalling til medlemsmøtet… Les mer
EIOPA har publisert stresstestscenarioer til bruk for innrapportering for de 12 største pensjonskassene i Norge
09.04.2019
Finanstilsynet - nyhet publisert 8.4.19: "Den europeiske tilsynsmyndigheita for forsikring og tenestepensjon (EIOPA) publiserte… Les mer
Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019
15.03.2019
Påmeldingsfristen har utløpt. Ta kontakt med sekretariatet for event. påmelding. Les mer
Utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett
07.02.2019
Finanstilsynets utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett… Les mer
Rundskriv - Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2018
29.01.2019
Rundskriv 2/2019 av 28. januar 2019 fra Finanstilsynet - Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Foredrag - Regnskapsseminar 5. desember 2018
06.12.2018
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Regnskapsseminaret 5. desember 2018: Les mer
Årbok 2018
27.11.2018
Årboken for 2018 er tilgjengelig for salg kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut… Les mer
Utfyllende regler til forenklet kapitalkrav
15.11.2018
Forskrift om utfyllende regler til det forenklede kapitalkravet for pensjonskasser kan lastes ned her. Les mer
Invitasjon til Regnskapsseminar 5.12.18
25.10.2018
Pensjonskasseforeningen inviterer til regnskapsseminar onsdag 5. desember 2018 fra kl. 1000-1545 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Prop. 1 LS - 19 - Skatter, avgifter og toll
11.10.2018
Vedlagt er regjeringens forslag til endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak Les mer
Invitasjon til Fagsamling 23.-23. oktober 2018 i Bodø
13.09.2018
Påmeldingsfristen har utløpt. Ta event. kontakt med sekretariatet.
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Radisson… Les mer
invitasjon til Forum for eierstyring og selskapsledelse 17. oktober 2018
06.09.2018
NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt… Les mer
Invitasjon til Daglg leder samling, 27.-28.9.18
09.08.2018
Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til Daglig leder samling 27.-28. september 2018 på Svalbard. Les mer
Personvernforordningen har trådt i kraft
30.07.2018
Ved møte i EØS-komiteen 6. juli 2018 ble personvernforordningen – GDPR - inntatt i EØS-avtalen. Et av forordningens formål… Les mer
Forsinkelsesrente
26.06.2018
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018. Rentesatsen skal være 8,50 prosent… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
26.06.2018
Heli-One Norge Pensjonskasse er tatt opp som nytt medlem i Pensjonskasseforeningen.
Pensjonskassens daglige leder Beate … Les mer
Ny administrerende direktør i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse
15.06.2018
Styret i Akershus fylkeskommunale har ansatt Bjarne Refsnes som administrerende direktør i pensjonskassen. Les mer
Storebrand vurderer fornyet satsing på offentlig tjenestepensjon
15.06.2018
Storebrand har tilskrevet Arbeids- og sosialdepartementet for å få avklart mulighetene for å tilby nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt,… Les mer
Nytt kapitalkrav for pensjonskasser
08.06.2018
Finansdepartementet har, til tross for meget klar frarådning fra blant annet Pensjonskasseforeningen og arbeidslivets parter,… Les mer
Ja til ny pensjonsordning for offentlig sektor - regjeringen.no
24.05.2018
Pressemelding nr 11 - 23.5.18: LO, Unio og YS har i dag gitt departementet beskjed om at et flertall sier ja til avtalen… Les mer
Nytt styre i Pensjonskasseforeningen
25.04.2018
Pensjonskasseforeningens medlemsmøte valgte 17. april 2018 nytt styre.
Umiddelbart etter medlemsmøtet, ble styret konstituert… Les mer
Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2018
19.04.2018
Nedenfor følger lenker til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 17.- og 18. april 2018 på Scandic Park Sandefjord: Les mer
Ny offentlig tjenestepensjon
05.03.2018
Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Les mer
Pensjonskassekonferansen 17.-18. april 2018, Scandic Park Sandefjord
15.02.2018
Endelig program til Pensjonskassekonferansen 2018. Videresend gjerne invitasjonen til andre interesserte. Les mer
Rapport av 2. februar 2018 om ny offentlig tjenestepensjon
06.02.2018
LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet er enige om en prosessavtale for det videre arbeid… Les mer
Regnskapsseminar 28.11.17 - foredrag
28.11.2017
Nedenfor følger lenger til foredragene fra Regnskapsseminar 28. november. Les mer
Årbok 2017
13.11.2017
Årboken for 2017 er tilgjengelig for salg kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut… Les mer
God avkastning for kommunale pensjonskasser
09.10.2017
Det er solid avkastning i pensjonskassene. Lave renter legger ikke demper på resultatene i de kommunale pensjonskassene … Les mer
NUES-forum
29.06.2017
Pensjonskasseforeningen er en av stifterne og medlemmene av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Les mer
Økt minste pensjonsnivå til gifte og samboende alderspensjonister
26.06.2017
Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 23. juni 2017 angående økt minstepensjonsnivå til gifte og samboende alderspensjonister… Les mer
Innlåsingseffekter og kommunesammenslåing
16.06.2017
De sammenslåtte kommunene får en ekstraregning på snaut 700 millioner kroner for de ansattes pensjoner. Det må staten forhindre,… Les mer
Folketrygdens grunnbeløp er endret
19.05.2017
Grunnbeløpet i folketrygd ble vedtatt endret 16. mai 2017. Regjeringen og et utvalg organisasjoner har drøftet tallgrunnlaget… Les mer
Fagsamling for pensjonskassene i september 2017
10.05.2017
Fagsamling for pensjonskassene avholdes på Radisson Royal på Bryggen i Bergen 4. og 5. september 2017. (kun for medlemme… Les mer
Gjenvalg av styrets leder og nestleder
10.05.2017
Et enstemmig styre gjenvalgte i møte 9. mai 2017 Eivind B. Hansen, Halden kommunale pensjonskasse, som styrets leder og … Les mer
Pensjonskasseforeningens styre 2017
28.04.2017
Medlemsmøtet i Pensjonskasseforeningen valgte 25. april 2017 nytt styre. Styret består av: Les mer
Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2017
28.04.2017
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 25.-26. april 2017. Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen: Nortura Konsernpensjonskasse
09.02.2017
Nortura Konsernpensjonskasse er tatt opp som nytt medlem av Pensjonskasseforeningen. Pensjonskassens daglige leder er Kjell… Les mer
Risikoutjevningsfond i livs- og pensjonsforsikring
26.01.2017
Finanstilsynets brev av 25. januar 2017 om risikoutjevningsfond i livs- og pensjonsforsikring kan lastes ned her. Les mer
Forskrift for pensjonsforetak
09.01.2017
Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2016 forskrift om pensjonsforetak. Denne erstatter blant annet kapitalforvaltningsforskriften,… Les mer
Høringsuttalelser - Mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser
05.01.2017
Pensjonskasseforeningen har sammen med NHO, LO, Pensjonistforbundet og NITO avgitt en felles høringsuttalelse til Finansdepartementet… Les mer
Avklaringer fra Finanstilsynet knyttet til kollektive uføreavsetninger
22.12.2016
Finanstilsynets brev av 22. desember 2016 om forsikringstekniske avsetninger for uføreytelser under utbetaling i kollektiv… Les mer
Rapport fra OECD
20.12.2016
OECD publiserte 5. desember "2016 Pensions Outlook". Rapporten kan lastes ned her. Les mer
Årbok 2016
05.12.2016
Årboken for 2016 utgis i slutten av uke 49 og kan allerede nå bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og … Les mer
Finansielle utviklingstrekk 2016
05.12.2016
Pressemelding fra Finanstilsynet nr26/2016: Finansielle utviklingstrekk 2016. Les hele pressemeldingen her. Les mer
Pressemelding fra PensionsEurope hvor det advares mot solvens II lignende kapitalkrav for pensjonskasser.
12.10.2016
Pressemeldingen datert 7. oktober kan lastes ned her. Les mer
Nytt kapitalkrav pensjonskasser - økonomiske konsekvenser
10.10.2016
Rapport nr. 44-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse - Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser er klar… Les mer
Regnskapsseminar 7. desember 2016
03.10.2016
Pensjonskasseforeningen inviterer til regnskapsseminar onsdag 7. desember 2016 fra kl. 1000-1600 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Pensjonsforum 9.9.16 - Medieomtale
12.09.2016
Foredragene fra Pensjonsforum 9. september 2016 er lagt ut på nettsidene til Pensjonsforum - http://pensjonsforum.net/index.php/foredrag/category/foredrag-2016.… Les mer
Nye krav kan gi nytt pensjonssjokk
12.09.2016
Kommunal Rapport publiserte 9. september 2016 følgende artikkel "Nyere krav kan gi nytt pensjonssjokk" Les mer
Pensjonsforum 9. september 2016
31.08.2016
Som en forlengelse av innføringen av Solvens II regelverket er det nå foreslått at pensjonskassene i Norge også skal underlegges… Les mer
Fagsamling - offentlige og private pensjonskasser (kun for medlemmer)
30.08.2016
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Thon Hotel Maritim i Stavanger 24. og 25. oktober 2016. Les mer
Pensjonsforum
26.08.2016
Pensjonsforum har møter 9. og 30. september 2016. Tematikken i første møte vil være pensjonskasser, kapitalkrav og samfunnsøkonomiske… Les mer
Finanstilsynet fremla 8. juni 2016 Finansielt utsyn 2016
09.06.2016
Det er gitt en omfattende omtale av pensjonskasser og livselskaper i rapportens kapittel 3 Les mer
Regnskapsseminar 7. desember 2016
02.06.2016
Dato for nytt regnskapsseminar er fastsatt til 7. desember 2016 på KS Agenda møtesender i Oslo. Les mer
Pensjonskasseforeningens faglige samlinger annet halvår 2016
02.06.2016
Pensjonskasseforeningen vil i annet halvår gjennomføre flere samlinger, og vi ber dere om å sette av tidspunktene for disse.… Les mer
Nytt grunnbeløp i folketrygden
20.05.2016
Det er nå besluttet at folketrygdens grunnbeløp økter frå 90 068 kroner til 92 576 kroner fra 1. mai 2016. Dette er en … Les mer
Spennende pensjonskassekonferanse i Brussel
13.05.2016
PensionsEurope, som er en medlemsorganisasjon for europeiske pensjonskasser og hvor Pensjonskasseforeningen er medlem, avholder… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016 - foredrag
18.04.2016
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 13. og 14. april 2016. Vi gjør oppmerksom på dato for… Les mer
Flytteregelverket bør endres for å bli nøytralt
08.04.2016
Kommunal Rapport publiserte 7. april 2016 artikkelen "Frykter at pensjonskasser presses ut" Les mer
DN: Strammer skruen for pensjonskasser - nye krav gir dyrere pensjon
05.04.2016
Dagens Næringsliv publiserte 4. april 2016 artiklene "Strammer skruen for pensjonskasser" og "Nye krav gir dyrere pensjo… Les mer
Artikkel i IPE 30.3.16: Franske pensjonskasser
05.04.2016
IPE - Investment & Pensions Europe publiserte 31. mars 2016 en artikkel om nytt system for franske pensjonskasser. Les mer
Artikkel om ny offentlig tjenestepensjon
10.03.2016
I Nordisk Forsikringstidsskrift 1/2016 er det inntatt en artikkel om ny offentlig tjenestepensjon, skrevet av Christer Drevsjø… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016
22.02.2016
Pensjonskassekonferansen 2016 avholdes på Scandic Park Sandefjord, 13.-14. april Les mer
Dom fra Høyesterett
22.02.2016
Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak vedrørende grunnlovsvern for pensjonsrettigheter.
Spørsmålet var knyttet til… Les mer
PM 2/2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser
28.01.2016
Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet… Les mer
Ny finansforetakslov trer i kraft 1. januar 2016
22.12.2015
Loven kan lastes ned her. Les mer
Nye pensjonsordninger i offentlig sektor
18.12.2015
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig… Les mer
Endret styreledelse i foreningen
04.12.2015
Et enstemmig styre besluttet i møte 3. desember 2015 at Eivind Hansen, Halden kommunale pensjonskasse, skal fungere som … Les mer
Samling for pensjonskassens styremedlemmer, 9.-10.2.16
27.11.2015
Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser til fagseminar, hvor det rettes … Les mer
Finansdepartementets vedtak knyttet til Silver
23.11.2015
Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.
Departementet… Les mer
Årbok 2015
11.11.2015
Årboken for 2015 er nå utgitt og kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut bestill… Les mer
Ny generalsekretær i Pensjonskasseforeningen
15.10.2015
Styret i Pensjonskasseforeningen har ansatt Espen Kløw som ny generalsekretær i foreningen. Kløw tiltrer i januar 2016. Les mer
Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016
07.10.2015
Regjeringen fremla 7. oktober Nasjonalbudsjett og Statsbudsjett for 2016 Les mer
Medlemskap i SPK
25.09.2015
Foreslått ny minstegrense for medlemskap i Statens pensjonskasse m.fl.: Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
19.06.2015
Energiselskapenes Fellespensjonskasse er tatt opp som nytt i Pensjonskasseforeningen. Les mer
Utredning av ny offentlig tjenestepensjon
16.06.2015
Mandatet fra Arbeids- og sosialdepartementet. Last ned her Les mer
Endret grunnbeløp
21.05.2015
Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på… Les mer
Banklovkommisjonens utredning om private ytelsespensjoner - NOU 2015:5
29.04.2015
En bes notere seg særmerknadene fra Rolf Skomsvold, samt Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015 - foredrag
17.04.2015
Pensjonskassekonferansen 2015 ble avholdt 15.-16. april i Sandefjord med over 320 deltakere. Les mer
Ny finanslov
10.04.2015
Stortinget har behandlet ny finanslov. Loven som sådan finner du her. Det er ikke besluttet nå loven vil tre i kraft. Les mer
Nye medlemmer - Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og Nettbuss pensjonskasse
27.03.2015
På bakgrunn av søknader fra Lofotkraft pensjonskasse, Nordkraft pensjonskasse og fra Nettbuss pensjonskasse, har styret… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
23.03.2015
Konferansen har i 2015, som foregående år, vært tatt godt i mot blant pensjonskassene, leverandører, kapitalforvaltere og… Les mer
Nytt medlem - Pensjonsordningen for apotekvirksomheten
25.02.2015
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har søkt om medlemskap i foreningen.

Ordningen håndterer et lovbestemt ytelsesbasert… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2015
13.02.2015
Årets pensjonskassekonferanse finner sted 15. og 16. april 2015. Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen - Bærum kommunale pensjonskasse
30.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Bærum kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen – Asker kommunale pensjonskasse
09.01.2015
På bakgrunn av søknad fra Asker kommunale pensjonskasse, har styret i Pensjonskasseforeningen besluttet å ta pensjonskassen… Les mer
Rundskriv nr. 18/2014
17.12.2014
Finanstilsynet fastsatte 15. desember 2014 et rundskriv om rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Nytt medlem: Tromsø kommunale pensjonskasse
04.12.2014
Tromsø kommunale pensjonskasse ble 2. desember 2014 tatt opp som medlem i Pensjonskasseforeningen.

Styrets leder er Oddmund… Les mer
Scheel-utvalgets utredning
03.12.2014
Pressemelding fra Finansdepartementet: Utredning om selskapsskatten overlevert finansministeren
Hans Henrik Scheel overleverte… Les mer
Rundskriv fra Finansdepartementet: Godtgjørelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond
03.12.2014
Rundskriv nr. 15/2014 av 1. desember 2014 om ovennenvte kan lastes ned her. Les mer
Finansielle utviklingstrekk - Finanstilsynet
05.11.2014
Finanstilsynet har publisert rapporten "Finansielle utviklingstrekk - tilstanden i finansmarkedet og utsiktene fremover"… Les mer
NUES
30.10.2014
NUES - Den nye anbefalingen ligger nå på www.nues.no på begge språk Les mer
Årbok 2014
27.10.2014
Årboken 2014 foreligger nå. Bestilling kan foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre.
Pensjonskasseforeningen… Les mer
Tromsø kommunale pensjonskasse etablert
06.10.2014
Med virkning fra 1. oktober 2014 er Tromsø kommunale pensjonskasse etablert. Pensjonskassen har en forvaltningskapital på… Les mer
Kommunal rapport - Pensjonskassenes avkastning pr. 30. juni 2014
02.09.2014
Kommunal Rapport skriver i dagens nettutgave om at de beste pensjonskassene som har dobbelt så god avkastning som DNB og… Les mer
Norges første interkommunale pensjonskasse er etablert
02.09.2014
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse er omdannet til interkommunal pensjonskasse. Akershus interkommunale pensjonskasse… Les mer
Nye regler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft i dag
01.09.2014
I dag trer de nye lovreglene om fripoliser med investeringsvalg i kraft, samt utfyllende forskriftsregler om blant annet… Les mer
Brev til Finansdepartementet: Anmodning om overprøving av fastsatt maksimal grunnlagsrente i livsforsikring
28.08.2014
Pensjonskasseforeningen sendte 26. august brev til Finansdepartementet om anmodning om overprøving av fastsatt maksimal … Les mer
Restriktive tiltak relatert til Ukraina og Russland
18.08.2014
Utenriksdepartementet fastsatte 15. august 2014 forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller… Les mer
Fripoliser med investeringsvalg
27.06.2014
Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september i år inngå avtale om investeringsvalg. Investeringsvalg… Les mer
Maksimal beregningsrente i livsforsikring
26.06.2014
Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan… Les mer
Ny lov om finansforetak og finanskonsern
20.06.2014
Finansdepartementet la i dag frem forslag til ny lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om… Les mer
Tariff 2014: Meklerens forslag
02.06.2014
Partene i Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. Meklerens forslag til… Les mer
Høring: Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring
02.06.2014
Finanstilsynet har sendt på høring forslag til reduksjon av den høyeste rentesats livsforsikringsselskaper og pensjonskasser… Les mer
Nytt grunnbeløp (G)
21.05.2014
Tirsdag ble regjeringen og organisasjonene enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketry… Les mer
Medlemsmøtet, nytt styre og valgkomité
15.05.2014
Pensjonskasseforeningen avholdt ordinært medlemsmøte 13. mai 2014. Protokollen fra møtet er lagt ut på våre lukkede medlemsider.… Les mer
Bærum kommune og Asker kommune oppretter egne pensjonskasser
14.05.2014
Bærum kommune har gjennomført konkurranse for anskaffelse av fremtidig løsning for offentlig tjenestepensjon. Basert på … Les mer
Informasjonsmøte om A-ordningen 6. mai 2014
08.05.2014
EDAG (Skattetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå) avholdt tirsdag 6. mai et informasjonsmøte om A-ordningen og kommende … Les mer
Pensjonskassekonferansen 2014 - deltakerlister
06.05.2014
Den årlige Pensjonskassekonferansen avholdes på Rica Park Hotel Sandefjord 13.-14. mai 2014 og det er i år over 300 påmeldte… Les mer
Folkevalgte - Overføringsavtalen
05.05.2014
Statens pensjonskasse konkluderte 2. mai 2014 med at folkevalgte som blir omfattet av kommunens ordinære pensjonsordning,… Les mer
Avklaringer fra Finanstilsynet vedrørende oppreservering til K2013
25.04.2014
Finanstilsynet kom 25. april med enkelte avklaringer knyttet til pensjonskassenes oppreservering til K2013. Tilsynet opplyser… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2014
25.04.2014
Den årlige Pensjonskassekonferansen avholdes på Rica Park Hotel Sandefjord 13.-14. mai 2014 og det er over 300 påmeldte … Les mer
Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse
07.04.2014
Sekretariatet i Pensjonskasseforeningen har i samarbeid med enkelte styremedlemmer utarbeidet en brosjyre som tar for seg… Les mer
IORP II-direktivet publiseres 27. mars 2014
17.03.2014
EU-kommisjonens endelige forslag til tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) skal publiseres 27. mars 2014. Lekkede versjoner… Les mer
Pensjonskassenes forsikringsrelaterte driftskostnader
14.03.2014
En oversikt over pensjonskassens forsikringsrelaterte driftskostnader, herunder forvaltningskostander og administrasjonskostnader,… Les mer
Omnibus II formelt vedtatt
12.03.2014
EU-parlamentet vedtok formelt Omnibus II i går, 11. mars 2014. Omnibus II gir EU myndighet til å ferdigstille utkastet til… Les mer
Kommende samlinger
03.03.2014
Pensjonskasseforeningen har planlagt følgende samlinger: 13.-14. mai 2014 Pensjonskassekonferansen Rica Park Hotel, Sandefjord… Les mer
Svært gode resultater for pensjonskassene i 2013
27.02.2014
Pensjonskasseforeningen har mottatt nøkkeltallsrapporter fra pensjonskassene for 2013. Tallene omfatter 20 private og 22… Les mer
Ny Overføringsavtale, brukerveiledning og eksempelsamling
26.02.2014
Statens pensjonskasse har revidert Overføringsavtalen. Endringene er foretatt av styret i Statens pensjonskasse, og etterfølgende… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
05.02.2014
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, tidligere omtalt som Pensjonskassen Helse Sør-Øst, ble etablert … Les mer
A-ordningen for arbeidsgivere - 2015
03.02.2014
I januar 2015 skal alle arbeidsgivere, herunder pensjonskasser, levere inn den såkalte A-meldingen. Meldingen vil erstatte… Les mer
Skattemessig behandling av inntekt ved fellesforvaltning
31.01.2014
Pensjonskasseforeningen har mottatt svar fra Finansdepartementet på brevet vi sendte 21. november 2013 knyttet til fellesforvaltning… Les mer
Høringsuttalelse - Ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg
16.01.2014
Pensjonskasseforeningen har avgitt sin høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg.… Les mer
Skattedirektoratet - Avklaringer knyttet til kode 209
15.01.2014
På bakgrunn av flere henvendelser fra pensjonskasser, har Skattedirektoratet kommet med enkelte avklaringer knyttet til … Les mer
Rundskriv 3/2014: Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013
14.01.2014
Finanstilsynet har i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå utarbeidet et rundskriv som gir praktiske opplysninger om utarbeidelse… Les mer
Finanstilsynets stresstest
08.01.2014
Finanstilsynet har i dag publisert et nytt, endelig regneark med ny rentekurve og aksjestress som skal benyttes i rapporteringen… Les mer
Regelendringer fra 1. januar 2014
07.01.2014
Oversikt over noen viktige regelendringer som gjelder for finansmarkedene. Regelendringene omfatter blant annet: Endringer… Les mer
Skatteetaten arrangerer informasjonsmøte for pensjonsinnretninger
02.01.2014
Pensjonskasseforeningen har mottatt en henvendelse fra Skattedirektoratet om regelverksendringer. I forbindelse med regelverksendringene… Les mer
Uendret forsinkelsesrente
02.01.2014
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. juli 2013, og fra 1. januar 2014 er den fastsatt… Les mer
Endringer i årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak
20.12.2013
Finansdepartementet fastsatte 19. desember forskrift om endringer i forskrift 16.12.1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for… Les mer
Brev til forsikringsselskapene om forberedelser til Solvens II
18.12.2013
Finanstilsynet har sendt brev til alle forsikringsselskaper om forberedelser til Solvens II-regelverket, som forventes å… Les mer
Endringer i Finanstilsynets stresstest
17.12.2013
Finanstilsynet har foretatt endringer i stresstesten, herunder rapporteringsark og veiledning. Endringene trer i kraft fra… Les mer
BI - Kurs i offentlig tjenestepensjon
17.12.2013
Handelshøyskolen BI vil også for vårsemesteret 2014 gjennomføre et kurs i offentlig tjenestepensjon. Kurset ble første gang… Les mer
Ny tjenestepensjonslov og økte maksimale innskuddssatser fra 1. januar 2014
16.12.2013
Fra nyttår åpnes det for at bedrifter i privat sektor kan velge et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt… Les mer
Stortinget vedtar ny lov om tjenestepensjon i privat sektor
06.12.2013
Stortinget hadde i går, torsdag 5. desember, til første behandling lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) i finanskomiteen.… Les mer
Endret tidspunkt: Pensjonskassekonferansen 2014
05.12.2013
Tidspunktet for Pensjonskassekonferansen 2014 er endret til tirsdag 13. mai - onsdag 14. mai. Konferansen vil som i tidligere… Les mer
Forslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger
04.12.2013
Banklovkommisjonen overleverte i dag, 4. desember, sin utredning nr. 28, NOU 2013: 12, med utkast til regler om ny uførepensjon… Les mer
Oppreservering og flytting av forsikringskontrakter
04.12.2013
Pensjonskasseforeningen, i samarbeid med NHO, sendte i dag, 4. desember, et brev til Finansdepartementet vedrørende oppreservering… Les mer
Regnskapsseminar 2013: Foredragsnotater
28.11.2013
Pensjonskasseforeningen takker alle foredragsholdere og deltakere for et godt regnskapsseminar 2013. Notater fra alle foredrag… Les mer
IORP II: Utsettelse av pilar II og III for pensjonskasser
26.11.2013
I dag, 26. november, kunngjorde Stephen Ryan, nestleder for enheten Pensjon og Forsikring i EU-kommisjonens Direktorat for… Les mer
Brev fra Finanstilsynet: Behov for økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring som følge av avtakende dødelighet
26.11.2013
Finanstilsynet sendte i dag, 26. november ut et brev vedrørende behov for økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring… Les mer
Ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg
25.11.2013
Finansdepartementet har i dag, 25. november, publisert en høring knyttet til ikrafttredelsen av reglene om fripoliser med… Les mer
Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap
05.11.2013
Pensjonskasseforeningen sendte 4. november 2013 brev til Finansdepartementet ved Finansminister Siv Jensen vedrørende Stoltenbergregjeringens… Les mer
Foredragsnotater - Samling for daglige ledere
24.10.2013
Foredragsnotatene fra årets samling for daglige ledere er nå lagt ut på de lukkede medlemssidene under fanen 'Konferanse… Les mer
Flytting av livsforsikringskontrakter under generell styrking av dødelighetsgrunnlag
14.10.2013
Finanstilsynet fastsatte i brev 8. mars til alle livsforsikringsselskaper og pensjonskasser minstekrav til nytt dødelighetsgrunnlag… Les mer
Årboken 2013
04.10.2013
Årboken 2013 foreligger nå. Bestilling kan foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre. Pensjonskasseforeningen… Les mer
Regjeringen fremmer forslag til nytt alderspensjonsprodukt
04.10.2013
Finansdepartementet har i dag lagt frem lovforslag om et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt for privat… Les mer
Nytt forslag til uføreordning i offentlig sektor
04.10.2013
Arbeidsdepartementet har i dag lagt frem forslag om en ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger. Les mer
Oppfordring fra Pensjonskontoret vedrørende arbeidsrettsdommen om 14-timerskravet
02.10.2013
Pensjonskasseforeningen har mottatt en oppfordring fra Pensjonskontoret vedrørende arbeidsrettdommen av 21. juni 2013 omhandlende… Les mer
Kommunal Rapport: Tromsø kommune etablerer egen pensjonskasse
27.09.2013
Etter at både DNB og Storebrand har kastet inn håndkleet, har de 92 kommunale pensjonskundene deres to veier å gå: bli kunde… Les mer
Nye regler om alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår
24.09.2013
KS, LO Kommune, YS-Kommune og Unio er enig om nytt pkt. 12.5 i HTA om pensjonistavlønning. Alderspensjonister som tilsettes… Les mer
Kommunal Rapport: Pensjonskasser med knalltall
20.09.2013
Nesten alle kommunale pensjonskasser har høyere verdijustert avkastning 1. halvår enn de store pensjonsleverandørene. Per… Les mer
Pensjonskontoret: HTAs regulering av flytting av kommunale tjenestepensjonsordninger
13.09.2013
Pensjonskontoret har mottatt en rekke henvendelser vedrørende Hovedtariffavtalens regulering av flytting av kommunale tjenestepensjonsordninger.… Les mer
KS Aktuelt - Viktig pensjonsdom
12.09.2013
KS Aktuelt skriver i sin utgave nr. 4/2013 om dommen fra arbeidsretten av 21. juni 2013 vedrørende 14 timers kravet. KS … Les mer
Dagens Næringsliv - Regler hindrer konkurransen
11.09.2013
I Dagens Næringsliv onsdag 11. september, skriver Christine B. Meyer, direktør i Konkurransetilsynet, om mangelen på konkurranse… Les mer
Finansavisen - Offentlig pensjon
05.09.2013
Finansavisen skriver i dag at offentlige pensjoner spiser en stadig større del av kommunenes budsjetter. Avisen påpeker … Les mer
Nye vedtektssett pr. 3. september 2013 - Folkevalgteordninger
03.09.2013
Pensjonskasseforeningen har i samarbeid med OPF, Storebrand, KLP og DNB utarbeidet utkast til vedtekter for folkevalgtes… Les mer
Pensjonskassen Helse Sør-Øst er formelt stiftet
02.09.2013
Den nye pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet ble 20. august d.å. stiftet, i samsvar med oppdraget fra … Les mer
Presentasjoner - Seminar 20. august 2013
21.08.2013
Pensjonskasseforeningen avholdt i samarbeid med Grieg Investor 20. august et seminar for kommuner og offentlige foretak … Les mer
Q2-rapporter for livselskapene
12.07.2013
Nordea Liv Norge, Storebrand Livsforsikring AS og DNB Livsforsikring ASA (DNB Liv) har nå publisert sine Q2-rapporter som… Les mer
EIOPA har publisert den endelige QIS-rapporten
04.07.2013
Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikringsselskap og pensjonskasser (EIOPA) publiserte i dag sin endelige rapport… Les mer
Dom fra Arbeidsretten - 14 timerskravet kjent ugyldig
03.07.2013
I dom av 21. juni d.å. tok Arbeidsretten stilling til spørsmålet "om 14-timers grense for å bli medlem i pensjonsordningen… Les mer
Maksimal beregningsrente i livsforsikring
28.06.2013
Finansdepartementet har i brev av 28. juni bestemt at den maksimale beregningsrenten i livsforsikring ikke skal endres med… Les mer
Kommende samlinger
27.06.2013
Pensjonskasseforeningen har planlagt følgende samlinger Les mer
Seminar for kommuner og offentlige foretak
26.06.2013
Pensjonskasseforeningen avholder i samarbeid med Grieg Investor et seminar knyttet til opprettelse og drift av offentlige… Les mer
EU-kommisjonen utsetter de kvantitative reglene for pensjonskasser (IORP II)
23.05.2013
På en konferanse i Nederland i dag hadde EU-kommissæren for indre marked og tjenester, Michel Barnier, et innlegg knyttet… Les mer
Nytt grunnbeløp (G)
15.05.2013
Onsdag ble regjeringen og organisasjonene enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketryg… Les mer
Finanstilsynets stresstester
07.05.2013
I forbindelse med at utgangen av fjerde kvartal 2012 var første gang samtlige pensjonsforetak rapporterte stresstester til… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2013
24.04.2013
Pensjonskasseforeningen takker våre deltakere for en hyggelig konferanse og håper på å se alle til neste år. Nedenfor finnes… Les mer
Ny utgave av PensionsEuropes nyhetsbrev
02.04.2013
PensionsEurope publiserte 29. mars årets første nyhetsbrev. Denne utgaven inkluderer EU-kommisjonens "Green Paper on Long-Term… Les mer
EIOPA har sendt på høring retningslinjer for forberedelser til Solvens II
28.03.2013
EIOPA lanserte 27. mars en offentlig høring vedrørende retningslinjer (guidelines) relatert til forberedelsene til Solvens… Les mer
Nye medlemmer av Pensjonskasseforeningen
25.03.2013
På bakgrunn av søknader er to nye pensjonskasser tatt opp som medlemmer av Pensjonskasseforeningen, Agder Energi pensjonskasse… Les mer
Ytelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd
21.03.2013
Finansdepartementet har i brev av 20. mars bedt Banklovkommisjonen utrede muligheten for nye ytelsespensjonsordninger. Finansdepartementet… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2013
18.03.2013
Den årlige Pensjonskassekonferansen avholdes i år 23. og 24. april på Rica Park Hotel Sandefjord. Konferansen har hittil… Les mer
Arbeidstakerorganisasjonene krever videreføring av tilpassede ytelsesprodukter
14.03.2013
Arbeidstakerorganisasjonene har i brev til Finansminister Sigbjørn Johnsen bedt om at arbeidet med utredning av ytelsesordninger… Les mer
Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013)
08.03.2013
Finanstilsynet har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2013
28.02.2013
Pensjonskassekonferansen 2013 av holdes på Rica Park Hotel Sandefjord 23.-24. april 2013. Program og påmeldingsskjema finnes… Les mer
PensionsEurope: Den holistiske balansen er ikke et hensiktsmessig verktøy for tilsyn med pensjonskasser
12.02.2013
PensionsEurope, den europeiske pensjonskasseforeningen, publiserte i dag sin høringsuttalelse knyttet til den kvantitative… Les mer
Ny nettportal: Sammenligner avkastning på innskuddspensjon
07.02.2013
Finans Norge lanserer i samarbeid med Norsk Pensjon en ny nettportal som skal sammenligne avkastningen for de ulike pensjonsselskapenes… Les mer
Utsatt ikrafttredelse av Solvens II
04.02.2013
Finanstilsynet har sendt brev til forsikringsselskapene om utsatt ikrafttredelse av Solvens II. Etter Finanstilsynets vurdering… Les mer
Utredning om overgang fra foretakspensjon til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring
07.01.2013
Banklovkommisjonen overleverte i dag en ny utredning om tilpasning av lovreglene for kollektiv tjenestepensjon i privat … Les mer
Banklovkommisjonens utredning om overgangsregler for foretakspensjonsordninger
04.01.2013
Mandag 7. januar kl. 11.30 mottar finansminister Sigbjørn Johnsen Banklovkommisjonens utredning nr. 27. Utredningen er fase… Les mer
NRS 6 Pensjonskostnader er endret
21.12.2012
Etter høring i 2012 er det foretatt enkelte endringer i NRS 6. Bakgrunnen for endringene er endringer i IAS 19 Ytelser til… Les mer
Nye pensjonsregler for lokalt folkevalgte
13.12.2012
Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Endringene får … Les mer
Nytt kurs fra BI Bank og Forsikring
12.12.2012
BI Bank og Forsikring har i samarbeid med et fagutvalg med representanter for forsikringsselskapene, forsikringsmeglerne,… Les mer
Fripoliser med investeringsvalg
26.10.2012
Finansdepartementet foreslår å åpne for at innehavere av fripoliser kan velge hvordan alderspensjonskapitalen knyttet til… Les mer
Regnskapsseminar og daglig ledersamling
25.10.2012
Pensjonskasseforeningen avholdt onsdag 5. desember en samling for daglige ledere av pensjonskassene og torsdag 6. desember… Les mer
Årboken 2012
23.10.2012
Årboken 2012 foreligger nå. Bestilling kan foretas ved å benytte bestillingsskjemaet til venstre. Les mer
FN advarer mot global eldrebølge
03.10.2012
Innen 2050 vil det være flere pensjonister enn barn i verden, viser en ny rapport fra FN. Les mer
Høringsuttalelse NOU 2012:13
01.10.2012
Pensjonskasseforeningen avga i dag sin høringsuttalelse vedrørende Banklovkommisjonens utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsordning… Les mer
Ny Hovedtariffavtale (HTA) i KS-området tilgjengelig
26.09.2012
Revisjonen av Hovedtariffavtalen (HTA) er nå gjennomført. Reguleringer og økonomitiltak er denne gang gjort gjeldende med… Les mer
Nye Harstad velger pensjonskasse
04.09.2012
Harstad og Bjarkøy blir én kommune fra nyttår og i den forbindelse har de valgt å opprette egen pensjonskasse. De to kommunene… Les mer
Vil opprette egen pensjonskasse
29.08.2012
Byrådet i Tromsø skriver i en pressemelding at de anbefaler at kommunen etablerer egen pensjonskasse med virkning fra 1.… Les mer
Gjør det bedre enn de store
23.08.2012
Kommunal Rapport 24/12: Avkastningen i de kommunale pensjonskassene i Molde, Bergen og Halden går langt utenpå hva de største… Les mer
Kan miste én av tre kunder
16.08.2012
Kommunal Rapport 23/12: Storebrand anbefaler vurdering av overgang til egne pensjonskasser i kommunal sektor. Les mer
Uendret grunnlagsrente
02.07.2012
Finansdepartementet besluttet torsdag 28. juni 2012 at maksimal grunnlagsrente i livforsikring skal holdes uendret, slik… Les mer
NOU 2012:13
29.06.2012
Banklovkommisjonen fremla torsdag 28. juni 2012 utredning nr. 26: Pensjonslovene og folketrygdreformen II. Les mer
Kommende samlinger
20.06.2012
Datoer for daglig leder samling, regnskapssamling, samt Pensjonskassekonferansen 2013 er nå satt Les mer
Avholdte fagsamlinger
22.05.2012
Her finner du informasjon om avholdte fagsamlinger. Les mer
Nytt grunnbeløp
04.05.2012
Grunnbeløpet økte med virkning fra 1. mai 2012 fra kroner 79 216 til kroner 82 122. Dette er en økning på kroner 2 906, … Les mer
Skjemaer for regulering av pensjon
01.05.2012
Nedenfor følger en skjematisk oversikt over regulering av pensjon knyttet til AFP, alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon.… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2012
20.04.2012
Pensjonskassekonferansen 2012 ble avholdt 18. og 19. april 2012. Programmet for konferansen 2012 finner du her Les mer
Min Pensjon
17.03.2010
Pensjonskasseforeningen, øvrige pensjonsleverandører og NAV har i fellesskap opprettet en hjemmeside med informasjon om … Les mer
NAV og ny alderspensjon
15.03.2010
Fra 15. mars 2010 ble 190 000 potensielle alderspensjonister tilskrevet av NAV. Brevet og følgebrosjyrer finner du ved å… Les mer
Pensjonskalkulatorer
15.03.2010
Pensjonskalkulatorer er tilgjengelig hos NAV og Norsk Pensjon Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no