Søk


Om foreningen
Pensjonskasseforeningen


P
ensjonskasseforeningen er en interesseorganisasjon som arbeider for å oppnå best mulig virksomhetsregler for pensjonskassene.

Visjon:
Sikre at pensjonskassene er beste leverandør av pensjon.


Formål:
- Kompetansesenter for medlemmene

- Jobbe for rammebetingelser tilpasset pensjonskassenes virksomhet

- Synliggjøre pensjonskassene ved kontakt med myndigheter, interessegrupper og media

- Bidra til at pensjonskasseløsningen er den foretrukne løsningen for alle typer tjenestepensjoner

Disse formålene søkes oppnådd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet. 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no