Søk


Om foreningen
Sekretariatet


Sekretariatet har ansvar for å effektuere beslutninger fra styret og medlemsmøtet. Det arrangerer kurs, seminarer, konferanser, avgir høringsuttalelser og har utstrakt samarbeid med ulike departementer, Finanstilsynet, NHO, LO, Finans Norge og forsikringsbransjen.

I tillegg bistår sekretariatet etter behov medlemmene av foreningen i faglige spørsmål og har ansvar for informasjonsvirksomhet overfor medlemskassene.

Sekretariatet administrerer foreningens økonomi og øvrige praktiske forhold, herunder regnskapsføring og driftsfunksjoner og fremmer forslag til budsjett. Sekretariatets leder representerer foreningen utad i saker som inngår i den alminnelige daglige ledelse.

Sekretariatet ledes av generalsekretær Espen Kløw. Kløw er utdannet siviløkonom, autorisert finansanalytiker og MBA i finans. Tidligere har Kløw vært ansatt som administrerende direktør i Mercer Norge AS, administrerende direktør/partner i Pensjon & Finans AS, ass.direktør i Storebrand Pensjonstjenester AS og ansatt i tre ulike avdelinger i ExxonMobil. 

Juridisk direktør/advokat Christer Drevsjø har vært ansatt i sekretariatet fra februar 2007. Drevsjø er utdannet cand.jur. ved UiO og har arbeidserfaring fra blant annet Rikstrygdeverket, Trygderetten og Ankestyrelsen i København.

Torill Alsaker har vært ansatt i sekretariatet fra juni 2006 som konsulent.

Pensjonskasseforeningen er medlem av NUES, Pensjonsforum, NORSIF og PensionsEurope. 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no