Søk


Om foreningenStyret


Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett. Styret har følgende sammensetning:


Verv

Navn

Pensjonskasse

Styremedlem

Eivind Hansen

Halden

Styremedlem

Bjørn Eknes

Bergen

Styremedlem

Guri Horsfjord Lassen

Lørenskog

Styremedlem

Heidi Sunde

Haugesund

Styremedlem

Ole Petter Gjerde

Hydro

Styremedlem

Rønnaug Hillier

ConocoPhillips

Styremedlem

Lars Martin Lunde

MP

Varamedlem

Berit Mørck

Aker

Varamedlem

Kurt R Stordrange

Flekkefjord 
  © 2017, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no