Søk


Om foreningenStyret


Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett. Styret har følgende sammensetning:


Verv

Navn

Pensjonskasse

Styreleder

Ole Petter Gjerde

Hydro 

NestlederGuri Horsfjord LassenLørenskog

Styremedlem

Bjørn Eknes

Bergen

Styremedlem

Heidi Sunde

Haugesund

Styremedlem

Frode Onarheim

ABB

Styremedlem

Kjetil Korshavn

Telenor

Styremedlem

Johann F. F. Despriee

PKH
Varamedlem

Berit Mørck

Aker

Varamedlem

Kurt R Stordrange

Flekkefjord 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no