Søk


Om foreningen
Valgkomité


Valgkomité

Pensjonskasseforeningens valgkomité har følgende sammensetning:

  • Frode Onarheim, ABBs Pensjonskasse
  • Irene Ormestad, Sandefjord kommunale pensjonskasse
  • Lars Martin Lunde, MP Pensjon pensjonskasse
  • Marita Følstad, Moss kommunale pensjonskasse


 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no