Søk


Statistikk
Konsumprisindeksen


Tabell 1.1.

Konsumprisindeksen 1935-2015 - klikk her

Kilde: Statistisk Sentralbyrå          


 
  © 2018, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no