Søk


Nyttige lenkerNyheter
Pensjonsforum 9.9.16 - Medieomtale
12.09.2016
Foredragene fra Pensjonsforum 9. september 2016 er lagt ut på nettsidene til Pensjonsforum - http://pensjonsforum.net/index.php/foredrag/category/foredrag-2016.… Les mer
Nye krav kan gi nytt pensjonssjokk
12.09.2016
Kommunal Rapport publiserte 9. september 2016 følgende artikkel "Nyere krav kan gi nytt pensjonssjokk" Les mer
Pensjonsforum 9. september 2016
31.08.2016
Som en forlengelse av innføringen av Solvens II regelverket er det nå foreslått at pensjonskassene i Norge også skal underlegges… Les mer
Fagsamling - offentlige og private pensjonskasser (kun for medlemmer)
30.08.2016
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Thon Hotel Maritim i Stavanger 24. og 25. oktober 2016. Les mer
Pensjonsforum
26.08.2016
Pensjonsforum har møter 9. og 30. september 2016. Tematikken i første møte vil være pensjonskasser, kapitalkrav og samfunnsøkonomiske… Les mer
Finanstilsynet fremla 8. juni 2016 Finansielt utsyn 2016
09.06.2016
Det er gitt en omfattende omtale av pensjonskasser og livselskaper i rapportens kapittel 3 Les mer
Regnskapsseminar 7. desember 2016
02.06.2016
Dato for nytt regnskapsseminar er fastsatt til 7. desember 2016 på KS Agenda møtesender i Oslo. Les mer
Pensjonskasseforeningens faglige samlinger annet halvår 2016
02.06.2016
Pensjonskasseforeningen vil i annet halvår gjennomføre flere samlinger, og vi ber dere om å sette av tidspunktene for disse.… Les mer
Nytt grunnbeløp i folketrygden
20.05.2016
Det er nå besluttet at folketrygdens grunnbeløp økter frå 90 068 kroner til 92 576 kroner fra 1. mai 2016. Dette er en … Les mer
Spennende pensjonskassekonferanse i Brussel
13.05.2016
PensionsEurope, som er en medlemsorganisasjon for europeiske pensjonskasser og hvor Pensjonskasseforeningen er medlem, avholder… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016 - foredrag
18.04.2016
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 13. og 14. april 2016. Vi gjør oppmerksom på dato for… Les mer
Flytteregelverket bør endres for å bli nøytralt
08.04.2016
Kommunal Rapport publiserte 7. april 2016 artikkelen "Frykter at pensjonskasser presses ut" Les mer
DN: Strammer skruen for pensjonskasser - nye krav gir dyrere pensjon
05.04.2016
Dagens Næringsliv publiserte 4. april 2016 artiklene "Strammer skruen for pensjonskasser" og "Nye krav gir dyrere pensjo… Les mer
Artikkel i IPE 30.3.16: Franske pensjonskasser
05.04.2016
IPE - Investment & Pensions Europe publiserte 31. mars 2016 en artikkel om nytt system for franske pensjonskasser. Les mer
Artikkel om ny offentlig tjenestepensjon
10.03.2016
I Nordisk Forsikringstidsskrift 1/2016 er det inntatt en artikkel om ny offentlig tjenestepensjon, skrevet av Christer Drevsjø… Les mer
Pensjonskassekonferansen 2016
22.02.2016
Pensjonskassekonferansen 2016 avholdes på Scandic Park Sandefjord, 13.-14. april Les mer
Dom fra Høyesterett
22.02.2016
Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak vedrørende grunnlovsvern for pensjonsrettigheter.
Spørsmålet var knyttet til… Les mer
PM 2/2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser
28.01.2016
Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet… Les mer
Ny finansforetakslov trer i kraft 1. januar 2016
22.12.2015
Loven kan lastes ned her. Les mer
Nye pensjonsordninger i offentlig sektor
18.12.2015
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig… Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2016, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no