Søk


Nyttige lenkerNyheter
Pensjonskassekonferansen 2017
23.01.2017
Pensjonskassekonferansen avholdes 25.-26. april 2017 på Scandic Park Sandefjord. Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen: Nortura Konsernpensjonskasse
09.02.2017
Nortura Konsernpensjonskasse er tatt opp som nytt medlem av Pensjonskasseforeningen. Pensjonskassens daglige leder er Kjell… Les mer
Risikoutjevningsfond i livs- og pensjonsforsikring
26.01.2017
Finanstilsynets brev av 25. januar 2017 om risikoutjevningsfond i livs- og pensjonsforsikring kan lastes ned her. Les mer
Forskrift for pensjonsforetak
09.01.2017
Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2016 forskrift om pensjonsforetak. Denne erstatter blant annet kapitalforvaltningsforskriften,… Les mer
Høringsuttalelser - Mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser
05.01.2017
Pensjonskasseforeningen har sammen med NHO, LO, Pensjonistforbundet og NITO avgitt en felles høringsuttalelse til Finansdepartementet… Les mer
Høringsuttalelser - Mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser
05.01.2017
Pensjonskasseforeningen har sammen med NHO, LO, Pensjonistforbundet og NITO avgitt en felles høringsuttalelse til Finansdepartementet… Les mer
Avklaringer fra Finanstilsynet knyttet til kollektive uføreavsetninger
22.12.2016
Finanstilsynets brev av 22. desember 2016 om forsikringstekniske avsetninger for uføreytelser under utbetaling i kollektiv… Les mer
Rapport fra OECD
20.12.2016
OECD publiserte 5. desember "2016 Pensions Outlook". Rapporten kan lastes ned her. Les mer
Konstituering av styret med virkning fra 1. februar 2017
15.12.2016
Jan Frode Jakobsen tiltrer en stilling i Norges Bank med virkning fra 1. februar 2017. Dette innebærer at han fratrer som… Les mer
Årbok 2016
05.12.2016
Årboken for 2016 utgis i slutten av uke 49 og kan allerede nå bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og … Les mer
Finansielle utviklingstrekk 2016
05.12.2016
Pressemelding fra Finanstilsynet nr26/2016: Finansielle utviklingstrekk 2016. Les hele pressemeldingen her. Les mer
NUES-forum 10.11.16
20.10.2016
Invitasjon til NUES-forum 10. november 2016 fra kl. 0830-11.30 i Næringslivets Hus, Oslo, kan lastes ned her. Påmeldingsfristen… Les mer
Pressemelding fra PensionsEurope hvor det advares mot solvens II lignende kapitalkrav for pensjonskasser.
12.10.2016
Pressemeldingen datert 7. oktober kan lastes ned her. Les mer
Nytt kapitalkrav pensjonskasser - økonomiske konsekvenser
10.10.2016
Rapport nr 44-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse - Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser er klar… Les mer
Nytt kapitalkrav pensjonskasser - økonomiske konsekvenser
10.10.2016
Rapport nr. 44-2016 fra Samfunnsøkonomisk analyse - Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser er klar… Les mer
Regnskapsseminar 7. desember 2016
03.10.2016
Pensjonskasseforeningen inviterer til regnskapsseminar onsdag 7. desember 2016 fra kl. 1000-1600 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Pensjonsforum 9.9.16 - Medieomtale
12.09.2016
Foredragene fra Pensjonsforum 9. september 2016 er lagt ut på nettsidene til Pensjonsforum - http://pensjonsforum.net/index.php/foredrag/category/foredrag-2016.… Les mer
Nye krav kan gi nytt pensjonssjokk
12.09.2016
Kommunal Rapport publiserte 9. september 2016 følgende artikkel "Nyere krav kan gi nytt pensjonssjokk" Les mer
Pensjonsforum 9. september 2016
31.08.2016
Som en forlengelse av innføringen av Solvens II regelverket er det nå foreslått at pensjonskassene i Norge også skal underlegges… Les mer
Fagsamling - offentlige og private pensjonskasser (kun for medlemmer)
30.08.2016
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Thon Hotel Maritim i Stavanger 24. og 25. oktober 2016. Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2016, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no