Søk


Nyttige lenker
Nyheter
Pensjonskassekonferansen 17.-18. april 2018, Scandic Park Sandefjord
15.02.2018
Foreløpig program til Pensjonskassekonferansen 2018. Videresend gjerne invitasjonen til andre interesserte. Les mer
Rapport av 2. februar 2018 om ny offentlig tjenestepensjon
06.02.2018
LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet er enige om en prosessavtale for det videre arbeid… Les mer
Regnskapsseminar 28.11.17 - foredrag
28.11.2017
Nedenfor følger lenger til foredragene fra Regnskapsseminar 28. november. Les mer
Årbok 2017
13.11.2017
Årboken for 2017 er tilgjengelig for salg kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut… Les mer
God avkastning for kommunale pensjonskasser
09.10.2017
Det er solid avkastning i pensjonskassene. Lave renter legger ikke demper på resultatene i de kommunale pensjonskassene … Les mer
NUES-forum
29.06.2017
Pensjonskasseforeningen er en av stifterne og medlemmene av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Les mer
Økt minste pensjonsnivå til gifte og samboende alderspensjonister
26.06.2017
Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 23. juni 2017 angående økt minstepensjonsnivå til gifte og samboende alderspensjonister… Les mer
Innlåsingseffekter og kommunesammenslåing
16.06.2017
De sammenslåtte kommunene får en ekstraregning på snaut 700 millioner kroner for de ansattes pensjoner. Det må staten forhindre,… Les mer
Folketrygdens grunnbeløp er endret
19.05.2017
Grunnbeløpet i folketrygd ble vedtatt endret 16. mai 2017. Regjeringen og et utvalg organisasjoner har drøftet tallgrunnlaget… Les mer
Fagsamling for pensjonskassene i september 2017
10.05.2017
Fagsamling for pensjonskassene avholdes på Radisson Royal på Bryggen i Bergen 4. og 5. september 2017. (kun for medlemme… Les mer
Gjenvalg av styrets leder og nestleder
10.05.2017
Et enstemmig styre gjenvalgte i møte 9. mai 2017 Eivind B. Hansen, Halden kommunale pensjonskasse, som styrets leder og … Les mer
Pensjonskasseforeningens styre 2017
28.04.2017
Medlemsmøtet i Pensjonskasseforeningen valgte 25. april 2017 nytt styre. Styret består av: Les mer
Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2017
28.04.2017
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 25.-26. april 2017. Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen: Nortura Konsernpensjonskasse
09.02.2017
Nortura Konsernpensjonskasse er tatt opp som nytt medlem av Pensjonskasseforeningen. Pensjonskassens daglige leder er Kjell… Les mer
Risikoutjevningsfond i livs- og pensjonsforsikring
26.01.2017
Finanstilsynets brev av 25. januar 2017 om risikoutjevningsfond i livs- og pensjonsforsikring kan lastes ned her. Les mer
Forskrift for pensjonsforetak
09.01.2017
Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2016 forskrift om pensjonsforetak. Denne erstatter blant annet kapitalforvaltningsforskriften,… Les mer
Høringsuttalelser - Mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser
05.01.2017
Pensjonskasseforeningen har sammen med NHO, LO, Pensjonistforbundet og NITO avgitt en felles høringsuttalelse til Finansdepartementet… Les mer
Avklaringer fra Finanstilsynet knyttet til kollektive uføreavsetninger
22.12.2016
Finanstilsynets brev av 22. desember 2016 om forsikringstekniske avsetninger for uføreytelser under utbetaling i kollektiv… Les mer
Rapport fra OECD
20.12.2016
OECD publiserte 5. desember "2016 Pensions Outlook". Rapporten kan lastes ned her. Les mer
Årbok 2016
05.12.2016
Årboken for 2016 utgis i slutten av uke 49 og kan allerede nå bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og … Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2018, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no