Søk


Nyttige lenker
Nyheter
Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019
15.03.2019
Pensjonskassekonferansen 2019 avholdes 14. og 15. mai på Park hotell i Sandefjord.
Tema for årets konferanse er «Pensjonskasser»… Les mer
Utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett
07.02.2019
Finanstilsynets utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett… Les mer
Rundskriv - Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2018
29.01.2019
Rundskriv 2/2019 av 28. januar 2019 fra Finanstilsynet - Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet… Les mer
Foredrag - Regnskapsseminar 5. desember 2018
06.12.2018
Nedenfor følger lenke til foredragene fra Regnskapsseminaret 5. desember 2018: Les mer
Årbok 2018
27.11.2018
Årboken for 2018 er tilgjengelig for salg kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut… Les mer
Utfyllende regler til forenklet kapitalkrav
15.11.2018
Forskrift om utfyllende regler til det forenklede kapitalkravet for pensjonskasser kan lastes ned her. Les mer
Invitasjon til Regnskapsseminar 5.12.18
25.10.2018
Pensjonskasseforeningen inviterer til regnskapsseminar onsdag 5. desember 2018 fra kl. 1000-1545 i møtelokalene til KS Agenda,… Les mer
Prop. 1 LS - 19 - Skatter, avgifter og toll
11.10.2018
Vedlagt er regjeringens forslag til endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak Les mer
Invitasjon til Fagsamling 23.-23. oktober 2018 i Bodø
13.09.2018
Påmeldingsfristen har utløpt. Ta event. kontakt med sekretariatet.
Pensjonskasseforeningen inviterer til Fagsamling på Radisson… Les mer
invitasjon til Forum for eierstyring og selskapsledelse 17. oktober 2018
06.09.2018
NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt… Les mer
Invitasjon til Daglg leder samling, 27.-28.9.18
09.08.2018
Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til Daglig leder samling 27.-28. september 2018 på Svalbard. Les mer
Personvernforordningen har trådt i kraft
30.07.2018
Ved møte i EØS-komiteen 6. juli 2018 ble personvernforordningen – GDPR - inntatt i EØS-avtalen. Et av forordningens formål… Les mer
Forsinkelsesrente
26.06.2018
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018. Rentesatsen skal være 8,50 prosent… Les mer
Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen
26.06.2018
Heli-One Norge Pensjonskasse er tatt opp som nytt medlem i Pensjonskasseforeningen.
Pensjonskassens daglige leder Beate … Les mer
Ny administrerende direktør i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse
15.06.2018
Styret i Akershus fylkeskommunale har ansatt Bjarne Refsnes som administrerende direktør i pensjonskassen. Les mer
Storebrand vurderer fornyet satsing på offentlig tjenestepensjon
15.06.2018
Storebrand har tilskrevet Arbeids- og sosialdepartementet for å få avklart mulighetene for å tilby nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt,… Les mer
Nytt kapitalkrav for pensjonskasser
08.06.2018
Finansdepartementet har, til tross for meget klar frarådning fra blant annet Pensjonskasseforeningen og arbeidslivets parter,… Les mer
Ja til ny pensjonsordning for offentlig sektor - regjeringen.no
24.05.2018
Pressemelding nr 11 - 23.5.18: LO, Unio og YS har i dag gitt departementet beskjed om at et flertall sier ja til avtalen… Les mer
Nytt styre i Pensjonskasseforeningen
25.04.2018
Pensjonskasseforeningens medlemsmøte valgte 17. april 2018 nytt styre.
Umiddelbart etter medlemsmøtet, ble styret konstituert… Les mer
Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2018
19.04.2018
Nedenfor følger lenker til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 17.- og 18. april 2018 på Scandic Park Sandefjord: Les mer
Nyhetsarkiv
 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no