Til innhold

Personvern og informasjonskapsler

Nytt personvernregelverk, basert på EUs personvernforordningen (GDPR), trådte i kraft nasjonalt i juli 2018.

Pensjonskasseforeningen behandler personopplysninger i beskjeden grad og har ikke personvernombud. Vi lagrer enkelte personopplysninger som ledd i vår medlemsbetjening, men sletter slike der legitimt behov opphører, eksemplifisert ved opphør av medlemskap eller stillingsskifte.

Våre retningslinjer for personvern er basert på at Pensjonskasseforeningen behandler personopplysninger for følgende formål:

  • Utsendelse av nyhetsbrev og generell informasjon fra foreningen
  • Invitasjoner til og informasjon om arrangementer, kurs og seminarer
  • Direktehenvendelser knyttet til faglige problemstillinger og drift av pensjonskasse. Henvendelser til foreningen knyttet til enkelttilfeller skal ikke inneholde personopplysninger av unødvendig karakter ut fra formål og behov. 
  • For daglige ledere av pensjonskasser inntas kontaktopplysninger i vår årbok.

Vi vil behandle personopplysninger i henhold til de bestemmelser som følger av gjeldende regelverk, herunder GDPR. Personopplysninger tilflyter Pensjonskasseforeningen enten fra deg direkte eller fra arbeidsgiver; vi samler ikke inn slike opplysninger selvstendig fra eksterne kilder. Vi benytter heller ikke cookies på vår hjemmeside.

Vår behandling er i det vesentligste samtykkebasert, men kan i enkelttilfeller springe ut av avtaler og konkrete rettsforhold, herunder avtaler.

Pensjonskasseforeningen oversender ikke opplysninger til andre, foruten i forbindelse med konferanser mv der hoteller og tredjeparter har et begrunnet behov for disse og det er i samsvar med vår virksomhets formål. Du vil alltid kunne få oppgitt hvem vi videresender dine kontaktopplysninger til.

Den enkelte kan få innsyn i om og eventuelt hvilke opplysninger Pensjonskasseforeningen har lagret. Disse kan kreves rettet ved feil og for øvrig slettet.
 
Administrerende direktør Christer Drevsjø er ansvarlig for personvern i virksomheten. Hvis du har spørsmål om personopplysningene dine eller trenger informasjon om hvordan du får tilgang til eller sletter de opplysningene vi har lagret om deg, kan vi kontaktes på post@pensjonskasser.no

Del på: