Til innhold

Ledig Stilling

Her kan du se ledige stillinger hos pensjonskassene som er medlemmer i Pensjonskasseforeningen.

Haugesund Kommunale Pensjonskasse søker økonomirådgiver

Du vil i hovedsak jobbe innen regnskap, men områder som pensjon, styrearbeid og strategiarbeid vil også kunne høre innunder stillingen.
 

Hele annonsen finner du her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=269407444

Telenor Pensjonskasse søker Fagdirektør

Telenor Pensjonskasse bidrar til bærekraftig verdiskapning gjennom lønnsomme investeringer og ved å stille høye krav til våre investorer. Telenor Pensjonskasse søker nå en Fagdirektør som skal lede og sikre at pensjonskassen til enhver tid etterlever regelverk og rammebetingelser som selskapet og pensjonskassen er underlagt. 

Dette innebærer ansvar for forsikringsteknisk, risikostyring og etterlevelse og å bistå daglig leder i drift av pensjonskassen, slik at denne blir drevet og videreutviklet til beste for pensjonskassens medlemmer. Som ansvarlig for risikoområdet vil du også ha en sentral rolle ved utarbeidelse av virksomhetens strategiske-, taktiske- og operative planer.

Stillingen vil være en viktig bidragsyter til selskapets ledelse og styre og rapportere til selskapets Daglige leder samt å være stedfortreder for Daglig leder. Stillingen inngår i pensjonskassens ledergruppe. 

Hele annonsen finner du her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=302644725

Del på: