Til innhold

Om oss

Pensjonskasseforeningen er en interesseorganisasjon som arbeider for å oppnå best mulig virksomhetsregler for pensjonskassene.

Visjon:

  • Sikre at pensjonskassene er beste leverandør av pensjon.

Formål:

  • Kompetansesenter for medlemmene
  • Jobbe for rammebetingelser tilpasset pensjonskassenes virksomhet
  • Synliggjøre pensjonskassene ved kontakt med myndigheter, interessegrupper og media
  • Bidra til at pensjonskasseløsningen er den foretrukne løsningen for alle typer tjenestepensjoner

Disse formålene søkes oppnådd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet.

Pensjonskasseforeningen er medlem av NUES, Pensjonsforum, NORSIF, Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv og PensionsEurope.

Besøk og følg oss gjerne på: LinkedInTwitter

Vedtekter

Her følger Pensjonskasseforeningens vedtekter.

Les mer

Medlemmer

Oversikt over våre medlemmer.

Les mer

Styret

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett.

Les mer

Sekretariatet

Sekretariatet består av administrerende direktør Christer Drevsjø og konsulent Torill Alsaker.

Les mer

Valgkomité

Valgkomiteen består av fire personer.

Les mer

Revisor

Revisor velges av medlemsmøtet

Les mer