Til innhold

Om oss

Pensjonskasseforeningen er en interesseorganisasjon som arbeider for å oppnå best mulig virksomhetsregler for pensjonskassene.

Visjon:

  • Sikre at pensjonskassene er beste leverandør av pensjon.

Formål:

  • Kompetansesenter for medlemmene
  • Jobbe for rammebetingelser tilpasset pensjonskassenes virksomhet
  • Synliggjøre pensjonskassene ved kontakt med myndigheter, interessegrupper og media
  • Bidra til at pensjonskasseløsningen er den foretrukne løsningen for alle typer tjenestepensjoner

Disse formålene søkes oppnådd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet.

Pensjonskasseforeningen er medlem av NUES, Pensjonsforum, NORSIF og PensionsEurope.

Vedtekter

Foreningens vedtekter ble fastsatt av konstituerende møte 20. oktober 2009.

Les mer

Medlemmer

Pensjonskasseforeningens medlemmer - 2020

Les mer

Styret

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett. Styret har følgende sammensetning:

Les mer

Sekretariatet

Sekretariatet består av generalsekretær Espen Kløw, juridisk direktør Christer Drevsjø og konsulent Torill Alsaker.

Les mer

Valgkomité

Valgkomité Pensjonskasseforeningens valgkomité har følgende sammensetning: Brita Knutson, Nortura pensjonskasse Hans Petter Horsgaard, Bodø kommunale pensjonskasse Irene Ormestad, Sandefjord kommunale pensjonskasse […]

Les mer

Revisor

Revisor velges av medlemsmøtet. Medlemsmøtet besluttet 14. mai 2019 at Kjetil Andersen, fra EY AS, skal være Pensjonskasseforeningens revisor for […]

Les mer