Til innhold

Christer Drevsjø

Stilling

Administrerende direktør

Kontakt

900 93 111

cd@pensjonskasser.no

Administrerende direktør Christer Drevsjø har vært ansatt i sekretariatet fra februar 2007. Drevsjø er utdannet cand.jur. ved UiO og har arbeidserfaring som rettsfullmektig, advokat og juridisk direktør.

Drevsjø sitter i styret for NUES, Forsikringsforeningen og Overføringsavtalens Sikringsordning. Han deltar også i rådgivende utvalg i Norsk Pensjon og i Overføringsavtalen. Videre er Drevsjø aktiv i flere arbeidsgrupper, blant annet i regi av Pensions Europe. Drevsjø er redaktør for Pensjonskasseinfo.

Du finner Christer på LinkedIn her.