Til innhold

Christer Drevsjø

Stilling

Konst.generalsekretær/ juridisk direktør

Kontakt

900 93 111

cd@pensjonskasser.no

Konstituert generalsekretær/juridisk direktør Christer Drevsjø har vært ansatt i sekretariatet fra februar 2007. Drevsjø er utdannet cand.jur. ved UiO og har arbeidserfaring fra blant annet Rikstrygdeverket, Trygderetten og Ankestyrelsen i København. Drevsjø har advokatbevilling.

Drevsjø sitter i styret for NUES og Overføringsavtalens Sikringsordning. Han deltar også i rådgivende utvalg i Norsk Pensjon og i Overføringsavtalen. Videre er Drevsjø aktiv i flere arbeidsgrupper, blant annet i regi av PensionsEurope og BIs fagutvalg bank og forsikring.