Til innhold

Torill Alsaker

Stilling

Konsulent

Kontakt

23 28 44 83

torill@pensjonskasser.no

Torill Alsaker har vært ansatt som konsulent i 30% stilling i sekretariatet fra 2006.