Til innhold

Artikkel om ny offentlig tjenestepensjon

I Nordisk Forsikringstidsskrift 1/2016 er det inntatt en artikkel om ny offentlig tjenestepensjon.

Skrevet av Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) og Jan Fredrik Nordby (Aon)

Lenke til artikkelen følger her:  http://www.nft.nu/sv/ny-modell-tjenestepensjon-i-offentlig-sektor

Del på: