Til innhold

Avkastning i kommunale pensjonskasser i 2023

De kommunale pensjonskassene kan vise til god avkasnting i 2023!

Spredt over landet har en del kommuner valgt håndtering av pensjonsforpliktelser gjennom egen pensjonskasse.

Nok en gang har dette vist seg å være lønnsomt for kommunene.

Tall samlet inn av Pensjonskasseforeningen viser at de kommunale pensjonskassene gjennomsnittlig hadde 7,66 prosent avkastning på kollektivporteføljen (kundemidlene) i 2023. For gruppen kommunale pensjonskasser samt andre pensjonskasser for offentlig virksomhet var gjennomsnittsavkastningen 8,07 prosent.

Dette er meget gode tall, som viser at pensjonskasseløsningen er egnet til å levere gode resultater. Gjennom dette oppnår de respektive kommunene og annen offentlig virksomhet store besparelser. I tillegg kommer andre gevinster, blant annet relatert til lavere uførhet og seniortiltak. Kommunene får også avkastning på selskapsporteføljen.

De gode prestasjonene er ikke utslag av engangstilfeller. Pensjonskassene har over tid bedre avkastning. Avkastning skyldes delvis høy aksjeallokering i forvaltningen.

Pensjonskassene leverte betydelig bedre avkastning i 2023 enn ved en forsikret løsning hos KLP. Dette er et verdifullt bidrag til kommuneøkonomien hos dem med egen pensjonskasse.

Ytelsene innen kommunal tjenestepensjon er garanterte og tariffregulerte. Arbeidstagerne har de samme rettighetene og pensjonsreguleringen i både livselskap og pensjonskasser.

Pensjonskassene har gjennomgående høy soliditet, og samtlige oppfyller myndighetsfastsatte soliditetskrav med god margin.

Del på: