Til innhold

Avklaringer fra Finanstilsynet knyttet til kollektive uføreavsetninger

Finanstilsynets brev av 22. desember 2016 om forsikringstekniske avsetninger for uføreytelser under utbetaling i kollektiv pensjonsforsikring.

Kan lastes ned her.

Del på: