Til innhold

Avklaringer fra Finanstilsynet vedrørende oppreservering til K2013

Finanstilsynet kom 25. april med enkelte avklaringer knyttet til pensjonskassenes oppreservering til K2013.

Tilsynet opplyser at det har kommet flere forespørsler om hvordan pensjonskasser som er fullt oppreservert ved utgangen av 2013 skal forholde seg til kravet om innsendelse av søknader innen utgangen av april 2014.

Finanstilsynet opplyser at pensjonskasser som er fullt oppreservert, og som allerede har sendt søknad om anvendelse av overskudd for 2013 ut fra bestemmelsene i § 9-11 i forsikringsvirksomhetsloven, ikke skal sende fornyet søknad innen nevnte frist. 

Ved besvarelsen av de opprinnelige søknadene vil Finanstilsynet komme tilbake til plan for tilføring av egenkapitalbidrag fra disse pensjonskassene, jf. tilsynets brev av 2. april 2014.

Les mer: 

Finanstilsynets brev av 2. april 2014

Del på: