Til innhold

Betraktninger rundt innføring av bufferfond for offentlige pensjonskasser

Artikkel til Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2022

Pensjonskasseforeningen ved Fagsjef Siri Heggebø har skrevet en artikkel om innføring av bufferfond for offentlige pensjonskasser til Nordisk forsikringstidsskrifts nr. 3/2022. Lenke til artikkelen er tilgjengelig her.

Del på: