Til innhold

Christer Drevsjø ansatt som ny leder av Pensjonskasseforeningen

Christer har vært konstituert leder av foreningen siden juni i år.
Stillingen ble lyst ut primo oktober med søknadsfrist 15. oktober.

Rekrutteringsprosessen er nå avsluttet og et samlet styre innstilte på å ansette Christer fast i stillingen.

Vi er glade for å kunne meddele at Christer har akseptert tilbudet og er fra i dag foreningens nye administrerende direktør.

Styret er meget godt fornøyd med den innsats Christer har gjort i perioden som konstituert leder og ser frem til det videre samarbeid.

Mvh

Bjarne Refsnes
Styreleder pensjonskasseforeningen

Del på: