Til innhold

COVID-19 – Finanstilsynets oppfølging

Pressemelding 3/2020 fra Finanstilsynet 11.3.20

Utbruddet av koronavirus har hatt stor negativ innvirkning på norsk og internasjonal økonomi og ført til store bevegelser i finansmarkedene. Dette kan ramme det finansielle systemet på ulike måter. Finanstilsynet følger derfor tett utviklingen i markedene og endringer i risikobildet for finansforetakene og den finansielle infrastrukturen.

Norske banker har de siste årene bygget opp kapital- og likviditetsbuffere som gjør dem godt rustet til å håndtere markedsuro og kredittap som kan følge av krisen, og forsikrings- og pensjonsforetak har bygget reserver for å kunne tåle betydelige kurstap og økte forsikringsforpliktelser. Foretak som er sentrale i den finansielle infrastrukturen, har beredskap for å kunne opprettholde grunnleggende operasjoner i det finansielle systemet dersom bemanningen av nøkkelpersonell reduseres som følge av sykdom eller tiltak for å begrense smittespredning.

Finanstilsynet har løpende kontakt med foretak som er sentrale i det norske finansmarkedet, og det er innført ekstraordinær rapportering fra disse foretakene. Finanstilsynet deltar også i oppfølgingen i regi av de felles europeiske finanstilsynsmyndighetene.

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) skal koordinere tiltak for å forebygge og løse situasjoner som kan resultere i store forstyrrelser i den finansielle infrastrukturen. Berørte myndigheter og foretak som har sentrale funksjoner i den finansielle infrastrukturen deltar i BFI, som ledes av Finanstilsynet. Det avholdes nå hyppige møter i BFI for å overvåke risikobildet og om nødvendig koordinere nye beredskapstiltak.

Del på: