Til innhold

Dom fra Høyesterett

Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak vedrørende grunnlovsvern for pensjonsrettigheter.

Spørsmålet var knyttet til regulering av pensjonsytelser og forholdet til Grunnloven § 97.

Last ned dommen her.

Del på: