Til innhold

EIOPA har publisert stresstestscenarioer til bruk for innrapportering for de 12 største pensjonskassene i Norge

Finanstilsynet:
Nyhet publisert 8.4.19

«Den europeiske tilsynsmyndigheita for forsikring og tenestepensjon (EIOPA) publiserte 2. april scenarioa for stresstesten av europeiske tenestepensjonsinnretningar i 2019. Dei tolv største norske pensjonskassene skal delta i stresstesten. Rapporteringsfristen til Finanstilsynet er 19. juni.»

Nyhetssaken kan leses på Finanstilsynets nettsider ved å klikke her.

Del på: