Til innhold

Ekstraordinær arbeidsgiveravgift – Unntak for pensjonspremie

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet, som senere er vedtatt av Stortinget, en ekstraordinær arbeidsgiveravgift for inntekter utover kroner 750.000. Finansdepartementet har nå fastsatt forskrift som utfyller lovbestemmelsen i folketrygdloven § 22-3.

Forslaget hadde noe uheldige aspekter, og Pensjonskasseforeningens administrerende direktør, Christer Drevsjø, fremhevet de pensjonsrelaterte forholdene i forslaget i debattinnlegg i DN 26. oktober 2022

Av forskriften § 2 andre ledd følger det:

«Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon.»

Skatteloven § 6-46 inkluderer ordninger etter lov om foretakspensjon.

Dette er gledelig og sparer pensjonskasser – og sponsorer – for mye merarbeid.

Del på: