Til innhold

Endring i flyttereglene for pensjonsordninger i privat og kommunal sektor

Finansdepartementet har 28. november 2019 fastsatt en forskriftsendring som gjelder flytting av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat og kommunal sektor.

Endringen gjelder forsikringsforetakenes adgang til Ä holde tilbake en andel av kursreguleringsfondet ved flytting. Departementet opphever nÄ denne tilbakeholdsretten, slik at bedrifter og kommuner som flytter sin pensjonsordning skal fÄ med seg hele sin forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet. Dette betyr en Þkning av den pensjonskapitalen som bedriften eller kommunen fÄr med seg ved flytting. Endringen skal gjelde for flyttinger som gjennomfÞres fra og med Ärsskiftet 2019-2020, og vil derfor gjelde for de kommunene som skal flytte sin pensjonsordning ved Ärsskiftet som fÞlge av kommunesammenslÄinger.

Bakgrunn

Kursreguleringsfondet er et bufferfond som bestĂ„r av urealiserte gevinster pĂ„ finansielle omlĂžpsmidler i kollektivportefĂžljen. NĂ„r en bedrift eller kommune flytter sin pensjonsordning fra et forsikringsforetak, skal pensjonsordningens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet fĂžlge med over til den nye pensjonsleverandĂžren. Forsikringsforetaket som det flyttes fra, kan likevel holde tilbake en forholdsmessig andel av kursreguleringsfondet som utgjĂžr inntil 2 prosent av pensjonsordningens pensjonskapital.  Kunder som flytter etter Ă„ ha vĂŠrt mindre enn 12 mĂ„neder i forsikringsforetaket, fĂ„r ikke med seg noen andel av kursreguleringsfondet.

Begrunnelsen for tilbakeholdsretten har vÊrt Ä beskytte de gjenvÊrende kundene i forsikringsforetaket mot virkningene av flytting som er motivert av Þnsket om Ä realisere kursreguleringsfond til egen kontrakt (regelmotivert flytting). Departementet mener at risikoen for regelmotivert flytting nÄ er liten, samtidig som tilbakeholdsretten virker innelÄsende og dermed kan virke begrensende for bedrifters og kommuners valg av pensjonslÞsning. Departementet viderefÞrer ogsÄ dagens regel om at kunder som flytter etter Ä ha vÊrt i forsikringsforetaket i mindre enn 12 mÄneder, ikke fÄr med seg noen andel av kursreguleringsfondet. Dette bidrar til Ä redusere risikoen for regelmotivert flytting.

Som fÞlge av kommunesammenslÄinger fra 1. januar 2020 er det flere kommuner som skal flytte sine pensjonsordninger ved Ärsskiftet. Dette har aktualisert spÞrsmÄlet om hvilke midler som skal fÞlge med ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Stortinget ba ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2018 regjeringen om Ä utrede nÞdvendige endringer i reglene om at en andel av kursreguleringsfondet kan holdes tilbake ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Finanstilsynet utarbeidet et hÞringsnotat pÄ oppdrag fra Finansdepartementet. Selv om flytting nÄ fÞrst og fremst er aktuelt for kommunale pensjonsordninger, gjelder reglene om kursreguleringsfondets stilling ved flytting bÄde for kommunale og private ytelsesbaserte pensjonsordninger, og Finanstilsynet ble bedt om Ä legge til grunn at en evt. endring skulle gjelde for begge typer ordninger. HÞringsfristen var 1. oktober.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. desember 2019 med virkning for flytting som gjennomfĂžres fra og med Ă„rsskiftet 2019-2020.

Se ogsÄ:

Del pÄ: