Til innhold

Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, som omfatter ytelsesbaserte pensjonsordninger og fripoliser fra slike ordninger, er ment å gi økt valgfrihet og fleksibilitet for kunder og pensjonsleverandører.

Lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, som omfatter ytelsesbaserte pensjonsordninger og fripoliser fra slike ordninger, er ment å gi økt valgfrihet og fleksibilitet for kunder og pensjonsleverandører. Det foreslås ikke innført et nytt, samlet bufferfond med øvre grense, slik Finanstilsynet skisserte.

Les mer her

Del på: