Til innhold

Espen Kløw fratrer sin stilling som generalsekretær i Pensjonskasseforeningen

Espen Kløw har i forståelse med styret fratrådt sin stilling etter eget ønske og søker nå nye muligheter. Arbeidsforholdet avsluttes 31. desember 2021.

Espen Kløw har i forståelse med styret fratrådt sin stilling etter eget ønske og søker nå nye muligheter. Arbeidsforholdet avsluttes 31. desember 2021.

Styret anerkjenner Espens innsats for Pensjonskasseforeningen gjennom en årrekke. Styret har hatt et godt samarbeid med Espen og en god dialog rundt hans avgang.

I en interimsperiode vil juridisk direktør Christer Drevsjø konstitueres som generalsekretær inntil permanent leder er på plass. «Christer har omfattende kunnskap om foreningens virksomhet og vil lede organisasjonen på en god måte», sier styreleder Bjarne Furuborg Refsnes.

Del på: