Til innhold

Finansdepartementets vedtak knyttet til Silver

Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.

Departementet besluttet 20. november 2015 å gi Silver en utsatt frist på ett år til å tilpasse selskapet til de nye kravene.

Last ned brevet fra Finansdepartementet her.

Del på: