Til innhold

Finanstilsynet – Halvårsresultater

Finanstilsynet presenterte 31. august halvårsresultater fra finansforetak, basert på innrapportering.

Tall fra 54 pensjonskasser, hvorav 25 private og 29 kommunale, inngår i materialet.

For  pensjonskassene innebærer dette at 98 % av kapitalen er innbefattet.

Verdijustert avkastning på midler kollektivporteføljen utgjorde 10,6 %, fordelt med henholdsvis private pensjonskasser med 12,4 % og kommunale pensjonskasser med 8,7%.

Aksjeandelen for private pensjonskasser ligger på 44 %, mens de kommunale pensjonskassene i snitt har 39 %.

Sett under ett har pensjonskassene 42 % plassert i rentebærende verdipapirer.

Pensjonskassenes buffere økte i første halvår med ni milliarder kroner.

Lenke til Finanstilsynets dokument.

Del på: