Til innhold

Folketrygdens grunnbeløp er endret

Grunnbeløpet i folketrygd ble vedtatt endret 16. mai 2017.

Regjeringen og et utvalg organisasjoner har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av grunnbeløpet i folketrygden.

Det er besluttet at grunnbeløpet øker fra 92 576 kroner  til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Dette svarer til en økning på  beskjedne 1,14 prosent.

Mottagere av uføretrygd og andre G-regulerte ytelser får følgelig en inntektsøkning på 1,14 prosent. Regulering av løpende alderspensjoner fra folketrygden blir på moderate 0,38 prosent.

Del på: