Til innhold

Forskrift for pensjonsforetak

Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2016 forskrift om pensjonsforetak.

Denne erstatter blant annet kapitalforvaltningsforskriften, og trådte i kraft 1.januar 2017.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-09-1503

Del på: