Til innhold

Forskrift om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak – regjeringen.no

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovregler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett skal tre i kraft 1. januar 2023.

Forskrift med utfyllende regler til gjennomføring av direktivet trer i kraft på samme tidspunkt.

Lovreglene som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II)), ble vedtatt av Stortinget 29. mars og sanksjonert av Kongen i statsråd 8. april 2022. Reglene gjelder for pensjonsforetak og setter krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner i pensjonsforetakene. Det gis også regler om grensekryssende virksomhet, utvidede krav til informasjon til medlemmene og tilsyn.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler til gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet for pensjonsforetak.

Forskriften bygger på forslag i høringsnotat om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv som ble utarbeidet av Finanstilsynet.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023, dvs samtidig som lovendringene.

Lenke til forskriftsendringene

Del på: