Til innhold

Fripoliser; evne og vilje til regulering

Regulering av fripoliser et et stadig tilbakevendende tema. Finanstilsynet kritiserte før jul livselskapene for å ha for stort innslag av amortisert kost i sine investeringer. Pensjonskasseforeningens administrerende direktør Christer Drevsjø kommenterer problemstillingen i Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet har som omtalt av Anita Hoemsnes i Dagens Nøringsliv 8. januar kommet med skarp kritikk mot livselskapene der de kritiserer dem for å ha en for stor andel av forvaltningen av fripolisene plassert i rentepapirer verdsatt til amortisert kost.

Amortisert kost er et verktøy som brukes for å skape en stabil avkastning, noe som er attraktivt i forvaltningen av fripoliser der man årlig må oppnå en avkastning på opptil 4% før man kan tenke på regulere pensjonen. 

Norske private pensjonskasser forvalter over 100.000 fripoliser, disse var ikke gjenstand for kritikken fra FInanstilsynet.

Pensjonskasseforeningens administrerende direktør har 12. januar innlegg i Dagens Næringslinv og fripolisene i pensjonskassene. Les Christer sitt bidrag i debatten her:

https://www.dn.no/innlegg/fripoliseproblemene-handler-om-bade-evne-og-vilje/2-1-1582142

Del på: