Til innhold

God avkastning i første halvår 2021

Finanstilsynet har publisert resultatrapport for finansforetakene, og det fremgår at pensjonskassene har gjort det meget godt:

Den verdijusterte avkastningen i kollektivporteføljen, som inkluderer de urealiserte verdiendringene, var 9,9 prosent. Verdiøkning på aksjer er hovedårsaken til bedringen i avkastningen. Bokført avkastning var 7,5 prosent i første halvår 2021.

For private og kommunale pensjonskasser var den verdijusterte avkastningen henholdsvis 10,0 prosent og 9,6 prosent i første halvår 2021. Den bokførte avkastningen var 9,7 prosent for private og 4,9 prosent for kommunale pensjonskasser.

Tallene er basert på innrapportering fra de 49 største pensjonskassene, og annualisert.

Lenke til Finanstilsynets resultatrapport

Del på: