Til innhold

Høring – Pensjonsveileder 2023

Pensjonskasseforeningen har avgitt høringssvar til Pensjonsveilederen for 2023.

Pensjonsveilederen skal være kommunenes veileder for å vurdere leverandør av offentlig tjenestepensjon.

Pensjonskasseforeningen anmoder Pensjonskontorets styre om å gjennomgå våre innspill, med sikte på en mer korrekt og balansert fremstilling av pensjonskasseinstituttet, pensjonskassenes regulering og også løsningens iboende kvaliteter. Dette vil kunne bidra til en opplevelse av en mer nøytral veileder. De fleste store kommunene i Norge, som igjen besitter mye kompetanse, har aktivt valgt å håndtere pensjonsløftet gjennom egen pensjonskasse. Dette beror ikke på tilfeldigheter, men gjenspeiler en forståelse av de mulige oppsidene en pensjonskasse kan representere. Pensjonsveilederen bør ut fra hensynet til en balansert presentasjon påse at slike relevante forhold er en del av den helhetlige fremstillingen som gis. En forsikret løsning er ikke ideelt for alle kommuner.

Pensjonskontoret – Innspill til veilederen 2023 – 010223

Del på: