Til innhold

Juridisk webinar, 18.6.21

Hvor og nƄr

18.06.2021 08:30

Teams

Pensjonskasseforeningen inviterer medlemmene til juridisk webinar 18. juni kl. 0830-0930 pĆ„ Teams. Webinaret omhandler tilbakekreving, foreldelse og renter. Presentasjonen vil bli gitt av Lise Karlsen, juridisk direktĆør og advokat i OPF. Innlegget vil ha relevans for offentlige og private pensjonskasser.

Webinaret er denne gangen gratis og kun forbeholdt for medlemmer av Pensjonskasseforeningen.

Ved pƄmelding oppgi navn, navn pƄ Pensjonskasse og epostadresse. PƄmeldingsfrist innen 16. juni.

Vi vil sende ut en Teams-invitasjon til de pƄmeldte.

Del pƄ: