Til innhold

Seminar for pensjonskassenes styremedlemmer 2021

Hvor og når

29.04.2021 09:00

Digitalt seminar

Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser, samt daglige ledere, til digitalt fagseminar, hvor det rettes særlig fokus på rollen og oppgaver som styremedlem i en pensjonskasse.

Påmeldingsfrist 15.4.21.

Del på: