Til innhold

Lov om bærekraftig finans trer i kraft 1. januar

I statsråd 20. desember 2022 ble det vedtatt å sette i kraft loven som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen 1. januar.

Forskrift til lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer gjelder for finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere nevnt i offentliggjøringsforordningen artikkel 2(1) og 2(11), dette inkluderer pensjonskasser som er nevnt i artikkel 2(1)c.

Nyhetssaken fra regjeringen finner du her.

Selve forskriften finner du her.

Del på: