Til innhold

Medlemsmøte i Pensjonskasseforeningen

Pensjonskasseforeningen avholder ordinært medlemsmøte 23. mai 2023 klokken 1330.

Møtet finner sted på Scandic Gardermoen, i etterkant av den årlige pensjonskassekonferansen.

Våre medlemmer har anledning til å fremme saker for medlemsmøtet.

Etter vedtektene § 4 er fristen for dette to måneder forut, det vil si at denne utløper 23. mars 2023.

Eventuelle saker kan sendes post@pensjonskasser.no.

Medlemsmøtet vil etter vedtektene ikke kunne behandle andre saker enn hva som fremgår av agendaen.

Del på: