Til innhold

Modell for samlet bufferfond for private ytelsesbaserte pensjonsordninger

På vegne av Pensjonskasseforeningen har Grieg Investor foretatt en utredning av en ny, alternativ modell for samlet bufferfond for private ytelsesbaserte pensjonsordninger.

1. januar 2024 innføres bufferfond også for private ytelsesbaserte pensjonsordninger. Dette er en etterlengtet regelendring bransjen ønsker svært velkommen!

Nærmere regler i forskrift er ikke fastsatt. Stortinget har bedt regjeringen om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg for å komme ytterligere regulering.

Pensjonskasseforeningen har fått utarbeidet en alternativ modell som skal sikre god forvaltning av pensjonsmidlene, samt at midlene kommer medlemmer i ordningene til gode gjennom regulering av pensjoner.

Les om modellen her: Bufferfond for private ytelsesordninger

Del på: