Til innhold

Nye regler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft i dag

I dag trer de nye lovreglene om fripoliser med investeringsvalg i kraft, samt utfyllende forskriftsregler om blant annet krav til oppreservering, utbetalingsprofil, informasjon og rådgivning.

De nye reglene ble besluttet av Finansdepartementet 27. juni d.å.
Departementet skrev da i sin pressemelding: 

«De nye reglene vil gi kunder med fripoliser √łkt valgfrihet. De som √łnsker det, kan f√• st√łrre innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed ogs√• et st√łrre ansvar for egen pensjon. Vi har derfor fastsatt regler som vil bidra til at kundenes rettigheter og interesser blir ivaretatt p√• en god m√•te.

Pensjonsleverand√łrene (livsforsikringsselskapene og pensjonskassene) forvalter i dag i underkant av √©n million fripoliser til en samlet verdi av om lag 180 milliarder kroner. En fripolise er et bevis for opptjente pensjonsrettigheter i et arbeidsforhold i privat sektor, og utstedes blant annet n√•r en arbeidstaker slutter i foretak med ytelsesbasert tjenestepensjonsordning. Stortinget vedtok i 2012 lovendringer som √•pnet for at fripoliseinnehavere frivillig kan g√• over til fripoliser med investeringsvalg. En slik overgang vil inneb√¶re at fripoliseinnehaveren sier fra seg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og dermed ikke lenger vil ha krav p√• en bestemt √•rlig ytelse ved pensjonsalder. Til gjengjeld f√•r fripoliseinnehaveren bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes, og f√•r beholde all avkastning.

De vedtatte lovendringene har ikke blitt satt i kraft tidligere fordi det har v√¶rt behov for √• avklare en del viktige sp√łrsm√•l, blant annet om oppreservering av fripoliser, utjevning av pensjonsutbetalinger og krav til informasjon og r√•dgivning. Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrifter som avklarer disse sp√łrsm√•lene.

Krav om oppreservering f√łr overgang til investeringsvalg
P√• grunn av √łkt forventet levealder m√• pensjonsleverand√łrene sette av mer kapital til √• dekke de pensjonsforpliktelsene de har tatt p√• seg. Pensjonsleverand√łrene har opptil sju √•r p√• seg til √• gjennomf√łre denne oppreserveringen. Finansdepartementet har i dag fastsatt at fripoliser skal v√¶re fullt oppreservert f√łr de kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg. Dette er i tr√•d med tilr√•dning fra Finanstilsynet og med de aller fleste uttalelser som kom under en¬†h√łring¬†tidligere i √•r. ¬†

Krav til informasjon og rådgivning
I lovreglene om fripoliser med investeringsvalg stilles det krav til informasjon og r√•dgivning til kunder som vurderer √• g√• over til investeringsvalg. Blant annet m√• pensjonsleverand√łren kartlegge kundens behov og √łnske om risiko, opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil v√¶re i kundens interesse, og gi r√•d om sammensetningen av investeringsportef√łljen. Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at pensjonsleverand√łrene ogs√• skal gi kundene skriftlige, realistiske eksempler som viser hvor stor √•rlig avkastning en gitt investeringsportef√łlje minst m√• ha for √• oppn√• bestemte pensjonsytelser, og hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Finanstilsynet kan gi n√¶rmere regler og retningslinjer om utforming og presentasjon av de opplysningene og eksemplene som skal gis. Forskriftsreglene er basert p√• et utkast fra Finanstilsynet, som departementet har hatt p√•¬†h√łring.

Kravene til informasjon og rådgivning gjelder også for pensjonsbevis med investeringsvalg. Pensjonsbevis utstedes blant annet når en arbeidstaker slutter i foretak med en pensjonsordning etter den nye tjenestepensjonsloven, og ligner på fripoliser. 

Utjevning av pensjonsutbetalinger
For en del pensjonsprodukter kan pensjonsutbetalingene stige sterkt over tid, slik at utbetalingene blir h√łyere jo eldre pensjonisten blir. Dette gjelder blant annet fripoliser med investeringsvalg og pensjon etter den nye tjenestepensjonsloven. √Örsaken er at kontraktene underveis tilf√łres avkastningsoverskudd og s√•kalt d√łdelighetsarv (frigjorte midler fra pensjonister som d√łr tidligere) som g√•r til √• oppskrive pensjonsytelsen. ¬†

Basert p√• et h√łringsutkast utarbeidet av Finanstilsynet, har Finansdepartementet i dag fastsatt forskriftsregler som √•pner for at pensjonsleverand√łrene kan bruke en s√•kalt teknisk rente for √• jevne ut pensjonsutbetalingene. Dette inneb√¶rer enkelt sagt at utbetalingene beregnes ut fra en forutsetning om at det oppn√•s en viss positiv avkastning (som ikke er garantert). Den tekniske renten skal blant annet bidra til at alderspensjonen ikke √łker sterkt ut over alminnelig l√łnnsvekst og prisstigning. Pensjonsleverand√łren m√• opplyse pensjonistene om virkningen av at utbetalingene beregnes med en teknisk rente, herunder om risikoen for at pensjonsutbetalingene reduseres eller blir lavere enn antatt.

Departementet har i dag ogs√• fastsatt enkelte andre utfyllende forskriftsregler til den nye tjenestepensjonsloven, blant annet om kontoinformasjon og s√¶raldersgrenser». 

Les mer: 

Del på: