Til innhold

Nytt grunnbeløp

Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2022 blir 111 477 kroner. Den prosentvise økningen i grunnbeløpet fra 1. mai 2022 er 4,77 prosent.

Uføretrygd, alderspensjon under opptjening og andre ytelser som reguleres gjennom endringer i grunnbeløpet, får også en økning på 4,77 prosent fra 1. mai 2022.

Alderspensjon under utbetaling får en økning på 3,53 prosent fra 1. mai 2022.

Del på: