Til innhold

Nytt grunnbeløp

Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2023 blir 118 620 kroner. Den prosentvise økningen i grunnbeløpet fra 1. mai 2023 er 6,41 prosent.

Uføretrygd, alderspensjon under opptjening og andre ytelser som reguleres gjennom endringer i grunnbeløpet, får også en økning på 6,41 prosent fra 1. mai 2023.

Alderspensjon under utbetaling får en økning på 5,88 prosent fra 1. mai 2023.

Del på: