Til innhold

Nytt kapitalkrav for pensjonskasser

Finansdepartementet har, til tross for meget klar frarådning fra blant annet Pensjonskasseforeningen og arbeidslivets parter, innført et nytt kapitalkrav for pensjonskasser med virkning fra 2019.

Foreningen beklager dette sterkt.

Vi vil komme nærmere tilbake med en presentasjon av nytt regelverk, muligheter for tilpasninger med videre.

Lenke til departementets presentasjon:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-soliditetskrav-for-pensjonskasser/id2603969/

Lenke til forskriften

ttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-av-forskrift-20.-desember-2011-nr.-1457-om-arsregnskap-for-pensjonsforetak-og-forskrift-9.-desember-2016-nr.-1503-om-pensjonsforetak/id2603931/

Del på: