Til innhold

Nytt medlem i Pensjonskasseforeningen

HC Norge Pensjonskasse ble etter søknad tatt opp som nytt medlem i Pensjonskasseforeningen 11. mai 2021.

HC Norge Pensjonskasse ble etablert i 2006 for å dekke behov for tjenestepensjon til foretakene i Heidelberg Cement AG i Norge. Foretakene har ytelsespensjonsordninger og dekningen omfatter også uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Pensjonsordningene forvaltes etter regelverket for investeringsvalg.

Forvaltningskapitalen utgjorde 736 millioner kroner per 31.12.2020.

Daglig leder er Geir Johansen i Gabler. Styreleder er Bjørn Styrmo.

Del på: