Til innhold

Revisor

Revisor velges av medlemsmøtet.

Medlemsmøtet besluttet 14. mai 2019 at Kjetil Andersen, fra EY AS, skal være Pensjonskasseforeningens revisor for regnskapsåret 2019.

Del på: