Til innhold

Styret

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett.

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett. Styret har følgende sammensetning:

  • Styreleder Ole Petter Gjerde, Hydro
  • Nestleder Guri Horsfjord Lassen, Lørenskog
  • Styremedlem Bjørn Eknes, Bergen
  • Styremedlem Heidi Sunde, Haugesund
  • Styremedlem Kjetil Korshavn, Telenor
  • Styremedlem Johann F. F. Despriee, PKH
  • Styremedlem Berit Mørck, Aker
  • Varamedlem Bjarne Refsnes, Viken
  • Varamedlem Finn Erik Bjerke, Skanska

Del på: