Til innhold

Styret

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer.
Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett.

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer.
Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett.
Styret har følgende sammensetning:

  • Styreleder Bjarne Refsnes, Pensjonskassene for fylkene
  • Nestleder Kjetil Korshavn, Telenor Pensjon
  • Styremedlem Ole Petter Gjerde, Norsk Hydros Pensjonskasse
  • Styremedlem Erling Høyer-Pettersen, Tromsø kommunale pensjonskasse
  • Styremedlem Hilde Aunvåg, Trondheim kommunale pensjonskasse
  • Styremedlem Terje Frafjord, Sandnes kommunale pensjonskasse
  • Styremedlem Solveig Åsland, Equinor Pensjon
  • Varamedlem Jørn Spakrud, MP Pensjon
  • Varamedlem Irene Ormestad, Sandefjord kommunale pensjonskasse

Del på: