Til innhold

Styret

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett.

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett. Styret har følgende sammensetning:

  • Styreleder Bjarne Refsnes, Viken Pensjon
  • Nestleder Kjetil Korshavn, Telenor Pensjon
  • Styremedlem Ole Petter Gjerde, Norsk Hydros Pensjonskasse
  • Styremedlem Hilde Aunvåg, Trondheim Kommunale Pensjonskasse
  • Styremedlem Heidi Sunde, Haugesund Kommunale Pensjonskasse
  • Styremedlem Erling Høyer-Pettersen, Tromsø Kommunale Pensjonskasse
  • Styremedlem Solveig Åsland, Equinor Pensjon
  • Varamedlem Jørn Spakrud, MP Pensjon
  • Varamedlem Terje Frafjord, Sandnes Kommunale Pensjonskasse

Del på: