Til innhold

Styret

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett.

Pensjonskasseforeningens styre består av leder, nestleder og fem medlemmer. Videre har styret to varamedlemmer med møte- og uttalerett. Styret har følgende sammensetning:

  • Styreleder Bjarne Refsnes, Viken
  • Nestleder Kjetil Korshavn, Telenor
  • Styremedlem Ole Petter Gjerde, Hydro
  • Styremedlem Guri Horsfjord Lassen, Lørenskog
  • Styremedlem Heidi Sunde, Haugesund
  • Styremedlem Erling Høyer-Pettersen, Tromsø
  • Styremedlem Solveig Åsland, Equinor
  • Varamedlem Finn Erik Bjerke, Skanska
  • Varamedlem Hilde Aunvåg, Trondheim

Del på: