Til innhold

Valgkomité

Valgkomiteen består av fire personer.

Valgkomité

Pensjonskasseforeningens valgkomité har følgende sammensetning:

  • Berit Mørck, Aker Pensjonskasse
  • Finn Erik Bjerke, Skanska Pensjonskasse
  • Heidi Sunde, Haugesund kommunale pensjonskasse
  • Guri Horsfjord Lassen, Lørenskog kommunale pensjonskasse

Del på: