Til innhold

Valgkomité

Valgkomiteen består av fire personer.

Valgkomité

Pensjonskasseforeningens valgkomité har følgende sammensetning:

  • Brita Knutson, Nortura pensjonskasse
  • Hans Petter Horsgaard, Bodø pensjonskasse
  • Johann Despriée, PKH
  • Berit Mørck, Aker

Del på: