Til innhold

Valgkomité

Valgkomiteen består av fire personer.

Valgkomité

Pensjonskasseforeningens valgkomité har følgende sammensetning:

  • Brita Knutson, Nortura pensjonskasse
  • Hans Petter Horsgaard, Bodø pensjonskasse
  • Solveig Åsland, Equinor Pensjon
  • Eivind Hansen, Halden kommunale pensjonskasse

Del på: