Til innhold

Pensjonskasseforeningen tilsluttes Senter for seniorpolitikk

Pensjonskasseforeningen er nå tilsluttet Senter for seniorpolitikk, i likhet med blant andre Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, NHO, LO, KS, Akademikerne, Finans Norge og Pensjonistforbundet.