Til innhold

Pensjonskassenes forsikringsrelaterte driftskostnader

En oversikt over pensjonskassenes forsikringsrelaterte driftskostnader, herunder forvaltningskostnader og administrasjonskostnader, viser at en pensjonsordning i kasse medfører svært lave driftskostnader.

En oversikt over pensjonskassenes forsikringsrelaterte driftskostnader, herunder forvaltningskostnader og administrasjonskostnader, viser at en pensjonsordning i kasse medfører svært lave driftskostnader. 

Samlet for private og offentlige pensjonskasser med forvaltningskapital over 500 millioner kroner ligger de forsikringsrelaterte driftskostnadene på 0,3 prosent av forvaltningskapitalen. Denne synker med økt forvaltningskapital og er 0,2 prosent for pensjonskassene med forvaltningskapital over 10 milliarder kroner.

Selv om de forsikringsrelaterte driftskostnadene er lave har pensjonskassene oppnådd god avkastning de siste årene. For 2012 og 2013 har pensjonskassene samlet oppnådd en verdijustert avkastning på henholdsvis 8,0 og 10,9 prosent.  

Driftskostnader inkluderer her både forvaltningskostnader og forsikringsrelaterte administrasjonskostnader. 
Les mer: 
Pensjonskassenes driftskostnader

Del på: